skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 13. juni 2019

Brug Lean til at opnå en højere kapacitet og produktivitet

I de næste par uger kommer 4 indlæg over temaet: Løs problemstillinger med Lean. Temaerne er rettet mod produktionsvirksomheder.
Dette er andet indlæg af de fire.

Link til alle 4 indlæg om “Løs problemstillinger med Lean”:
Lagerreduktion
Kapacitet og produktivitet
Kundeservice
Arbejdsmiljø, Ergonomi, Sikkerhed

Hvordan kan Lean øge kapaciteten og produktiviteten?

Lean kan på mange effektive måder øge kapaciteten og produktiviteten i en produktion. Metoderne afhænger af virksomhedens udgangspunkt.
Lean kan forbedre kapaciteten og produktiviteten på følgende måder:


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


  • Den mest effektive måde at hæve kapaciteten er ved at hæve udnyttelsesgraden på flaskehalse i produktionen. Hæves udnyttelsesgraden 10% på en flaskehals, hæves kapaciteten tilsvarende. Processen til at hæve udnyttelsesgraden starter med en OEE-måling (måling af udnyttelsesgrad), som viser størrelsen på forskellige tabsfaktorer.
  • Kapaciteten hæves ved at sænke gennemløbstiden og planlægningshorisonten. Med en lang gennemløbstid og planlægningshorisont får man mange hasteordrer, som beslaglægger en masse kapacitet.
    Gennemløbstiden sænkes bedst ved at skabe flow.
  • Kapaciteten hæves ved kun at producere det rigtige til rette tid – og ikke bare producere til lager. Her kan Kanban på interne mellemvarelagre være meget effektivt, fordi Kanban styres efter forbrug.
  • Kategorisering af produkter med udgangspunkt i kundernes behov er et effektivt værktøj til udjævning af kapaciteten. Det giver en klar prioritering af alle produkter – og dermed ordrer – i en virksomhed. Dermed er der proaktivt taget stilling til, hvilke ordrer der SKAL leveres og hvilke der kan udsættes ved høj kapacitetsbelastning. Med et godt værktøj til kapacitetsudjævning, kan de nuværende kapacitet udnyttes bedre.
  • Produktiviteten hæves hvis der ikke går en masse spildtid på unødvendig søgning, transport, bevægelser mm. Potentialet ved at arbejde systematisk med reduktion af spild er ofte enormt. Systematik kan bl.a. skabes med Kaizen-tavler.

Læs mere

Læs mere om OEE, Kanban, 5S, spildtyper, Kaizen-tavler, planlægningstavler, produktkategorisering mm. på Flexkoms hjemmeside (se link nederst i indlæg). Her kan du også downloade vejledninger i disse værktøjer.

Du kan også læse mere om værktøjerne ved at følge menustrukturen øverst på siden (Lean værktøjer).

Hvornår har man lav kapacitet og produktivitet?

Lav kapacitet og produktivitet ses bl.a.:
Når udnyttelsesgraden på flaskehalse i produktionen er under 80%. Hvilket er tilfældet i rigtig mange produktioner (mange ligger omkring 50%).
Når medarbejderne bruger meget tid på at lede efter emner og værktøjer.
Når der bruges tid på at stille varer på et lager mellem hver proces.
Når der er mange hasteordrer, som ødelægger flow og skaber mange ekstraordinære omstillinger.

Af Dansk Lean Forum

Indlæg skrevet af Mikkel Smith, Flexkom
Lean Kursus
Flexkom – Lean konsulent


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top