skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 13. juni 2019

Brug Lean til at opnå en bedre kundeservice

I de næste par uger kommer 4 indlæg over temaet: Løs problemstillinger med Lean. Temaerne er rettet mod produktionsvirksomheder.
Dette er tredje indlæg af de fire.

Link til alle 4 indlæg om “Løs problemstillinger med Lean”:
Lagerreduktion
Kapacitet og produktivitet
Kundeservice
Arbejdsmiljø, Ergonomi, Sikkerhed

Hvordan kan Lean forbedre kundeservicen?

Lean kan på mange effektive måder forbedre det serviceniveau der leveres til kunderne. Metoden afhænger af virksomhedens udgangspunkt.
Lean kan forbedre kundeservice på følgende måder:


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


  • Ved at forbedre gennemløbstiden i en produktion forbedres servicen dramatisk. I en traditionel virksomhed er gennemløbstiden fra råvare til færdigvare ofte meget lang og omfattende. Varen skal typisk igennem flere afdelinger, på lager mange gange og gennem mange runder planlægning. Gennemløbstiden forbedres bedst ved at skabe flow i produktionen.
  • Gennemløbstiden reduceres også med mindre seriestørrelser. På den måde belægges maskiner i kortere tid og produktionen bliver mere fleksibel. Forudsætningerne er bl.a. højere udnyttelsesgrad af maskiner og kortere omstillingstider.
  • Det er typisk ikke nok at reducere gennemløbstiden. Man skal huske, at den reducerede tid skal udnyttes til at køre en større del af produktionen efter ordrer, i stedet for efter prognoser. Det gør produktionen mere fleksibel og kundeorienteret. Når man producerer til ordrer kører man efter træk-princippet.
  • Reduktion af planlægningshorisont. Traditionelle produktioner kører ofte med ugeplanlægning. Men ugeplanlægning medfører mange hasteordrer og store seriestørrelser. Ved at køre med en kortere planlægningshorisont, bliver produktionen mere fleksibel og mængden af hasteordrer reduceres dramatisk.
  • Kategorisering af produkter med udgangspunkt i kundernes behov, er et effektivt værktøj til forbedring af servicen til kunder. Det giver en klar prioritering af alle produkter – og dermed ordrer – i en virksomhed. Dermed gives korrekte leveringstider til kunder ved bestilling og samtidig reduceres lagre.
  • Mere overordnet kan arbejde med det 1. Lean-princip mere grundlæggende forbedre kundeservicen. Princip nr. 1 handler om, at levere præcist det kunderne efterspørger. Intet mere – intet mindre.

Læs mere

Læs mere om flow, udnyttelse af maskiner – OEE, reduktion af omstillingstid – SMED, planlægningstavler, produktkategorisering, de 5 principper mm. på Flexkoms hjemmeside (se link nederst i indlæg). Her kan du også downloade vejledninger i disse værktøjer.

Du kan også læse mere om værktøjerne ved at følge menustrukturen øverst på siden (Lean værktøjer).

Hvornår er kundeservicen ikke god nok?

Kundeservicen er ikke god nok når man bl.a.:
Når leveret som ønsket (reliability) er under 95%.
Når kunderne ikke får en ordrebekræftelse (inkl. leveringsdato) omgående eller inden for få minutter.
Når man ikke kan imødekomme ændringsønsker fra kunderne efter at ordren er placeret.
Når man skal mandsopdække hasteordrer for at kunne levere disse til tiden. På kort sigt bliver kunderne glade, men på længere sigt skal de også betale for mandsopdækningen!
Når man ikke kan levere i den efterspurgte mængde eller kvalitet.

Af Dansk Lean Forum

Indlæg skrevet af Mikkel Smith, Flexkom
Lean Kursus
Flexkom – Lean konsulent


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top