skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 30. maj 2022

Green Lean eller Bæredygtighed og Lean

I mange år har vi talt om “Green Lean” eller “Bæredygtighed og Lean”. Allerede i 2010-stykker var Green Lean et begyndende hit i USA. Men det kom aldrig rigtig til Danmark. Jo, vi har hørt om det. Jo konsulenter har arbejdet med det, men ikke sådan helt 100%.

Klimadagsordenen har fået Green Lean frem i rampelyset

De seneste års fokus på klima og bæredygtighed har naturligt givet “Green Lean” og “Bæredygtighed og Lean” en fornyet fokus.

Hvad er Green Lean?

Den ”nye” Lean-bølge startede i USA under betegnelsen ”Lean & Green”. Ideen i Grøn Lean er, at bruge værktøjerne i Lean til at reducere virksomhedernes miljøbelastning – energispild, vandspild, materialespild og CO2-udledning. Derudover kigges der også på produkternes livscyklus fra fremstilling til bortskaffelse (og genanvendelse). Grøn Lean betyder, at man arbejder med miljø- og ressourceeffektivitet som en samlet strategi. Udviklingen i landede omkring os viser, at ressourceeffektivitet og grøn innovation er stærkt på vej til at blive adgangsbilletten til fremtidens økonomiske vækst.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Det voksende fokus på miljøet, sammen med konkrete lovændringer og miljøafgifter, har medført et stigende fokus på vores aktiviteters miljøpåvirkning. Derfor er det naturligt, at nogle virksomheder, i processen med at minimere miljøspild, har valgt at kombinere de grønne målsætninger med det klassiske værktøj inden for optimering af processer. Med den nye brug af Lean kan man sige, at man slår to fluer med ét smæk. Med ”klassisk” Lean får man fortsat forbedret medarbejdes trivsel, forbedret bundlinjen og øget konkurrenceevnen. Ved at udvide målsætningen for Lean en lille smule – og med de samme værktøjer – får man samtidigt reduceret miljøpåvirkningen, til glæde for miljøet og bundlinjen.

Derfor kan man med rette sige, at Grøn Lean i en vis udstrækning er ”gammel vin på nye flasker”. Den klassiske brug af Lean-værktøjer har også reduceret energiforbruget. Eksempelvis vil indførsel af flow i en produktion reducere utallige ture med truck. Og på samme måde vil et bedre og mere elektronisk flow i en administration naturligt reducere antallet af print.
Så hvis man skal bringe ”Grøn Lean” ned på et praktisk plan, kan man vel nærmest tale om en 9. spildtype nemlig ”miljøspild”. Som med de øvrige spildtyper, kigger man så også efter miljøspild i alle processer og ved brug af værktøjerne i Lean. Læs om de 4 “grønne spildtyper nedenfor”.

Læs mere:

De 4 grønne spildtyper i “Lean and Green”

Der er 4 spildtyper, som kaldes de “grønne spildtyper”:


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


 • Energiforbrug
 • Vandspild
 • Affald
 • Forurening

Lean-værktøjer til Grøn Lean

Det gamle ordsprog om, at man får hvad man måler, virker også her! Alene fokus giver effekt. Tænk hvis din arbejdsplads begyndte at måle strømforbrug per afdeling. Mon ikke kontorerne ville være mere mørkelagte efter fyraften? Mon ikke PC-skærmene ville være slukket for standby strøm? Mon ikke at man ville søge efter utætte ventiler i produktionen?

Mange værktøjer fra “klassisk Lean” kan – i et eller andet omfang – bidrage til arbejdet med Green Lean:

 • Proceskortlægning eller værdistrømsanalyse (VSM/VSA). Værktøjet kan selvfølgelig bruges til at analyse egen værdikæde. Men i Green Lean skal man typisk længere ud i de foregående/efterfølgende led, for at få de totale miljøpåvirkninger med i regnskabet.
 • OEE maskinudnyttelse (og følgeværktøjer) til at øge udnyttelsesgraden af en maskine – mindre strømforbrug, færre åbningstimer i produktionen
 • Kvalitet – fokus på reduktion af fejl kan reducere energiforbruget til eks. omkørsler og naturligvis også forbruget af råvarer/materialer
 • Planlægning spiller en markant rolle på det grønne forbrug – optimale omstillinger, mindre transport, optimale ordrestørrelser
 • Struktureret lagerstyring kan gavne miljøet markant – færre hasteordrer (måske med fly), færre hastetransporter til kunder, færre “usunde omstillinger” i produktionen o.l.
 • Lean i produktudvikling kan også påvirke klimapåvirkningen – ikke mindst modularisering af produkter (færre råvarer bliver til flere færdigvarer), genbrug af komponenter ved design af nye produkter, anvende genanvendelige materialer, gøre produktet transportvenligt…mange elementer med stor klimapåvirkning afgøres i udviklingen af produkter
 • 5S system og orden kan anvendes til struktureret affaldssortering, rette værktøjer til rette processer (færre kvalitetsfejl) og faktisk kan 5S også spare meget unødvendig transport!
 • Eksempel på 5S til mindre transport: En forsyningsvirksomhed oplever til tider vandbrud. VI fandt ud af, at hvis alle biler havde 8-9 bestemte dele (eks. pumper) i bilen, så kunne man spare 92% af returkørslerne pga. mangel på netop de rette komponenter.
 • 5S anvendt hos udekørende montører har også reduceret vægten i mange biler – reduceret brændstofforbrug.
 • Praktisk og struktureret problemløsning kan ofte være værktøjet, hvor man ikke lige kan finde løsningen på et problem – og dermed også ved udfordringer med at reducere klimapåvirkningen
 • Kaizen eller forbedringstavler anvendes normalt til forbedringer i forhold til kunder, flow og spildtid. I Green Lean kan den samme tilgang anvendes til at få involveret hele organisationen i arbejdet med klimapåvirkningen.
 • Målstyring. Som nævnt kommer der ofte fokus på det vi måler. Derfor er det nødvendigt, at sætte klimamål på dagsordenen, hvis man som organisation vil blive mere bæredygtige.
 • Et eksempel på klima og mål hos en vognmand. Ved at opsætte konkrete målinger for eks. pallespild/forbrug, brændstofforbrug mm. så fandt vi ikke kun en masse unødvendige klimapåvirkninger – vi fandt samtidigt en masse bundlinje!
 • Osv.

Lean and Green er ofte win-win

Hvis man kigger på de 4 grønne spildtyper nævnt ovenfor, så er de ofte også forbundet med et økonomisk aspekt. Og derfor vil et fokus på “Green Lean” ofte også have en positiv økonomisk effekt på bundlinjen.

Green – er det nye sort

Og så skal vi ikke glemme effekten i forhold til det nye unge arbejdsmarked. En undersøgelse fra Deloitte viser, at netop de unge ofte vil fravælge arbejdspladser, hvis de ikke tager et ansvar i den grønne omstilling og dermed et større ansvar i forhold til samfundet.

Dermed er den grønne omstilling pludselig blevet moderne industripolitik!

Resultater med Green Lean

Grøn Lean understøtter en ny konkurrenceparameter. Green Lean har i høj grad fokus på den nye konkurrenceparameter ”Miljø”. Værktøjet kan både understøtte grønne produkter, grøn branding og påvirke bundlinjen i form af et reduceret energiforbrug.
En reduktion i spild – både i form af anvendte materialer, anvendte forbrugsstoffer, anvendte ressourcer, affald og produktets livscyklus og genanvendelighed – vil reducere et produkts enhedsomkostninger. Når enhedsomkostningerne reduceres øges indtjeningen.
Derudover tyder alt på, at det fra politisk side bliver dyrere at have miljøspild og desuden tyder det også på, at kunderne/forbrugerne i stigende grad vil medtage miljømæssige hensyn i valget af leverandør.

God fornøjelse!

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top