skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Lean Reducerer Energiforbruget – Lean Forbedrer Miljøet!
Senest opdateret 13. juni 2019

Spild = Unødvendig udledning af CO2!

I Lean søger man at reducere/eliminere ressourcer anvendt på de 8 spildtyper (Muda). De fleste af de 8 spildtyper påvirker produktionens udledning af CO2 i negativ retning. Derfor vil reduktion af de 8 spildtyper naturligt også reducere udledningen af CO2.

De 8 spildtyper

De 8 spildtyper (kaldes “Muda” i Lean) er:

 • Overproduktion:
  Når emner ikke produceres efter ordre, men i stedet produceres i en forventning om et muligt kommende salg, er det med risiko for at emnerne aldrig bliver solgt. Produktionen af disse har udledt CO2 – som kan vise sig at være udledt uden at skabe værdi.
 • Transport:
  I produktionsvirksomheder uden flow (ex. funktionslayout eller lignende) foregår der typisk meget transport. Varer flyttes hele tiden til/fra lager og afdelinger. Det er altid muligt at fjerne meget af denne transport ved at skabe et bedre flow i produktionen. Altså sker der dagligt en massiv udledning af CO2 til transport – uden at det skaber værdi overhovedet!
  I et større perspektiv foregår der også en masse transport imellem virksomheder. Ikke mindst fra leverandører i Østeuropa/Østen, hvor virksomheder har fundet billige leverandører. Ofte er der reelt ikke opnået besparelser ved disse udflytninger, når der regnes på de totale omkostninger. Disse forsyningskæder indeholder desuden en række ekspres-forsendelser pga. udsving i aftræk, ringe kvalitet o.l.
 • Ventetid:
  Emner eller processer som venter på at en arbejdsgang afsluttes. Har ikke en direkte effekt på udledningen af CO2.
 • Overforædling:
  Overforædling foregår hver gang man gør noget ekstra ved et produkt – som kunden ikke ønsker. Eks. bedre emballage, bedre kvalitet, flere funktioner osv. Alt sammen uden værdi for kunden – og dermed er der udledt CO2 ved udførelsen af disse aktiviteter uden at skabe værdi.
 • Lager:
  Lagring af råvarer, mellemvarer og færdigvarer skaber sjældent værdi og bør minimeres. Lager påvirker virksomhedernes udledning af CO2 negativt. Lager kræver ekstra m2 bygningsareal, kræver ekstra transport, indeholder risiko for ukurans (smides væk) og forlænger gennemløbstiden. Alt sammen parametre som udleder CO2 uden værdi.
 • Genbearbejdning eller omkørsler:
  Alt genbearbejdning eller omkørsler skabt af dårlig produktkvalitet eller af ringe/ustabile processer er spild og bør selvfølgelig minimeres. Genbearbejdning eller omkørsler skaber på ingen måde værdi og udleder dermed unødvendig CO2.
 • Bevægelser:
  Unødvendige bevægelser af mennesker eller emner skaber kun lidt unødvendig udledning af CO2. Det kan eks. være i maskine der ikke udnyttes optimalt (OEE) og som derfor skal køre ekstra timer, eller hvor emner ikke håndteres optimalt og hvor der derfor anvendes ekstra energi til at flytte på emnerne.
 • Uudnyttet intellekt:
  At man ikke anvender de mange forslag medarbejderne har til optimering af deres egen arbejdsplads skaber ikke direkte ekstra udledning af CO2. Men mange af forslagene reducerer helt sikkert udledning af CO2…

Læs mere om de 8 spildtyper >

“Lean reducerer udledningen af CO2!”

Endnu et godt argument for at implementere Lean

Med stigende energipriser og mere fokus på negativ påvirkning af miljøet er der bragt endnu et godt argument i spil for implementering af Lean.
God fornøjelse!
Læs om de andre mulige resultater ved implementering af Lean i en produktion >

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom
Flexkom – Lean kurser, Lean værktøjer, Lean konsulenthjælp >


Dansk Lean Forum:
Vil I have også fuld effekt af Lean? Målstyring i ledelsescockpit, minimumsmål, sprint, fra hamster- til forbedringshjul…

Vi har hjulpet Toyota. Vil du også høre om Flexkoms metoder? >Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top
Inden du forlader os...
Corona-tilbud:
Halv pris på Lean Manager!
Lean Manager Green Belt - du kan starte i dag!
Inkl. bog, videoer... 100% selvstudie eller selvstudie kombineret med 4 kursusdage (i efteråret). Inkl. projekt og eksamen med ekstern censor fra SDU.
Se Lean Manager tilbud
Pris Lean Manager fra kr. 2.475 inkl. projekt og eksamen!
close-link