skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 19. juni 2019

Ledelsen har det fulde ansvar!

Der er ingen tvivl om, at ledelsen – læs topledelsen – i en organisation har det fulde ansvar for, at skabe forudsætninger for succesfuld implementering af Lean.
Hvis ledelsen ikke tør træffe de nødvendige strategiske beslutninger inden for:

 • Fastlæggelse af en klar strategi med et klart formål.
 • Afsættelse af de rigtige og nødvendige ressourcer.
 • Valget af Lean – metoder og hvilke værktøjer der skal anvendes.
 • Træning og uddannelse af organisationen.
 • Tidshorisonten – som er meget afgørende for succes. Må hverken være for kort eller for lang!
 • Krav til ledelsesadfærd – eks. i en ledelsesstandard

Ja, så er en implementering af Lean dømt til at kuldsejle. Samtidig skal man jo ikke glemme, at det ikke er nok at træffe beslutninger. Det skal være de rette beslutninger! Her er ingen facitliste, for alle organisationer har forskellige kulturer og ambitioner med Lean og derfor må ledelsen bare smøje ærmerne op!
Samtidig skal ledelsen være garant for, at de konstant viser vejen gennem kommunikation, strategi, mål og ikke mindst handlinger (rollemodel).  Ledelsen skal ofte og vedvarende vise sig på “gulvet” og deltage/anerkende Lean-arbejdet. Gennemførsel af god forandringsledelse starter med ledelsen!

“Ledelsen afgør om Lean bliver succes eller fiasko”

Læs mere om ovenstående nødvendige beslutninger >


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Hvorfor går det så ofte galt?

Man kan så spørge sig selv hvorfor så mange Lean-implementeringer ikke får succes pga. mangel på beslutninger fra toppen. Én af årsagerne kan selvfølgelig være dårlig ledelse! En anden kan være, at mange virksomhedsledere køber eksterne konsulenter ind til opgaven. Da konsulenterne er hyret af ledelsen til at skabe resultater, så farer de ned i “værkstedet” og skaber gode resultater. De får deres hyre og er væk igen. Derfor bliver resultaterne desværre kortvarige og skaber ofte et forringet arbejdsmiljø i organisationen. Konsulenterne glemmer deres vigtigste opgave – at starte med ledelsen. At fortælle ledelsen om de nødvendige beslutninger og vejlede ledelsen i denne proces. Det er selvfølgelig svært, når man skal starte med at kræve handling af dem der betale lønnen. Men konsulenterne svigter deres ansvar hvis de ikke deler ud af deres ofte store erfaring og stiller krav til ledelsen!

Lean uden effekt pga. dårlig ledelse

I søndags kunne vi (næsten) alle læse en artikel i Søndagsavisen hvori Steen Hildebrandt kritisere de mange danske ledere, som er skyld i kuldsejlede Lean-implementeringer. Steen taler i sin artikel om, at mange ledere tror, at de kan købe hokus-pokus løsninger.
Desværre er artiklen ikke længere tilgængelig på Søndagsavisens hjemmeside! Beklager.

Ledelsen skal motivere

På Dansk Lean Forum har vi tidligere skrevet om organisationens motivationsfaktorer ved implementering af Lean. De er:

 • At organisationen har ledelsens fokus, opbakning og opmærksomhed.
 • En klar forståelse for behov og formål.
 • En klar og ambitiøs vision (ny platform).
 • En klar udmelding om arbejdspladser.
 • En Belønningsstruktur der er tilpasset Lean (evt. ændring af belønningssystem).
 • En løbende dialog overordnet og i hverdagen.
 • At ledelsen viser respekt for arbejdspladsen og organisationens viden om processer.
 • At organisationen har indflydelse, ser en mening med Lean og føler ejerskab.
 • At der er ambitiøse og realistiske ambitioner (mål)

Læs mere om motivationsfaktorerne>
Ovenstående motivationsfaktorer kan være gode guidelines til en ledelse der står foran implementering af Lean.
God fornøjelse!


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Jeg mødte her i november Tom Kenneth – rektor på Bærland Skole i Norge. De har opnået markante resultater med Lean. Hans rolle som leder har været markant – og han er dygtig til det! Se video om Bærland Skoles Lean rejse >

Video om Lean i en folkeskole
Video om Lean i en folkeskole

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top