skip to Main Content
Dansk Lean Forum

Værdistrømsanalyse (VSM/VSA)

I Lean har vi stor fokus på optimering af flow frem mod en defineret kundeværdi (leverance). Det nok stærkeste værktøj i jagten på flow er værktøjet “værdistrømsanalyse”.

Læs generelt om værktøjet i indlægget “Hvad er en værdistrømsanalyse (VSM/VSA)“. På engelsk bruger vi også betegnelsen Value Stream Mapping (VSM) og på dansk Værdistrømsanalyse (VSA).

Der er flere metoder til gennemførsel af en værdistrømsanalyse. Overordnet er der to metoder (se videoer):

Langt de fleste gange er den administrative metoder den anvendte.

Læs også om værdistrømsanalyse som “sprint” – med flere eksempler på cases >

Indlæg om værdistrømsanalyse på Dansk Lean Forum:

Værdistrømsanalyser

Værdistrømsanalyser - et fantastisk Lean-værktøj Lean værdistrømsanalyser er et fantastisk værktøj til, at skabet et unikt overblik over en arbejdsgang.…

Læs mere...
Back To Top