skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 13. juni 2019

Alle Lean’er

Lige meget hvor vi kigger – i avisen, i fjernsynet eller i fagblade – så kan vi ikke undgå at læse om Lean. Nu bruger de også Lean på sygehuse, nu også i kommunerne, nu også… Hvad er det der gør, at Lean er kommet på alles læber og pludselig kan anvendes og implementeres alle steder?

Lean handler om 5 principper

Grundtanken i Lean findes i de 5 grundlæggende principper. Disse går igen uanset hvilken type organisation Lean skal implementeres i og uanset om Lean skal implementeres i produktion, et sygehus eller på et kontor.

Princip 1: Skab værdi for din kunde!
Det vigtigste princip i Lean handler om, at man skal skabe værdi fordi for kunden – hverken mere eller mindre. Grundtanken er, at man skal spørge til alle aktiviteter i en organisation. Skaber aktiviteterne værdi? Her skal man ikke kun tænke på om det skaber værdi for slutkunden, men også om aktiviteten skaber værdi for den næste interne proces. Internt som eksternt skaber det eksempelvis kun værdi for modtagere, hvis kvaliteten er i orden, hvis opgaven leveres rettidigt, hvis opgaven er korrekt udført (hverken mere eller mindre), hvis den rette information er til stede osv.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Princip 2: Tænk i værdikæder.
Det andet princip i Lean handler om, at man skal tænke i sammenhængende kæder i stedet for i funktioner og afdelinger. Det handler ikke om hvor godt den enkelte kæde i en samlet kæde er, men hvor god den samlede kæde er! Derfor skal man eksempelvis ikke bruge ressourcer på at løse problemer i én afdeling, hvis de største problemer skabes i en anden afdeling.

Princip 3: Lad emnerne ”flyde” igennem virksomheden.
Det tredje princip har fokus på flow. At opgaver/emner ikke ligger stille i en administration eller strander på lagre i organisationen – eller endnu værre skal retur til leverandøren (intern eller ekstern) pga. fejl. Opgaver og emner skal i stedet være i konstant bevægelse. Den vigtigste forudsætning for flow er, at processer er stabile (ikke mindst at maskiner kører stabilt og at kvaliteten altid ligger på et højt niveau).
I en administration kan man opleve mange “parkeringer af opgaver”. Eks. når opgaven venter på det næste møde, i en mailbox, på et skrivebord, som viden i et hoved på en medarbejder o.l.

Princip 4: Lad kunderne trække varerne igennem virksomheden.
Det fjerde princip handler om, at man skal minimere opbygning af lager som man håber kunderne vil købe og i stedet producere når kunderne bestiller. Hvis gennemløbstiden er lang kan det være svært, men så skal man forsøge at reducere gennemløbstiden så flest mulige processer er baseret på kundeordrer. Flow er med til at reducere gennemløbstiden.
I en administration oplever man typisk meget “tryk” – og ikke træk. Vi kan finde på at sende en opgave/mail/mødeindkaldelse til en afdeling, som vi godt ved er presset på tid og opgaver. Vi kan også finde på at lave et regneark som kan alt muligt, men som vi endnu ikke ved, om andre i organisationen har brug for…

Princip 5: Skab en kultur med løbende forbedringer.
Det sidste og meget vigtige princip i Lean handler om løbende forbedringer. Ingen organisation må stå stille hvis de vil være konkurrencedygtig. Derfor handler det om, at anvende den megen viden der er hos medarbejderne til at skabe løbende forbedringer. Det handler typisk om små forbedringer, som samlet giver synlige resultater.


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Links:
Læs mere om Hvad er Lean >
Læs en uddybet forklaring til Leans 5 principper >

Hvad får man ud af Lean?

Principperne i Lean lyder ganske gode og fornuftige. Men årsagen til at de mange brancher og virksomheder går i gang med Lean, handler i høj grad om de resultater som Lean kan skabe. Jeg anvender bevidst ordet ”kan” for der er ingen garanti for succesfuld implementere af Lean. Ikke alle implementeringer af Lean går godt og oftest handler det om måden forandringen gennemføres på. Ved succesfuld implementering af Lean opnår virksomheder markante resultater. De er ikke mindst markante da der er tale om vedvarende forbedringer som viser sig år efter år.

Da Lean har fokus på ”at skabe værdi for kunderne” så handler Lean også om, at fjerne den spild der findes i en virksomhed. Altså om alle de processer og aktiviteter som ikke skaber værdi for kunderne. Tænk bare på alle de aktiviteter i din egen hverdag, som du ikke ville betale for hvis du var kunden! Disse aktiviteter er skabt af kulturen og den måde virksomheden er struktureret og indrettet på – men de skaber ikke værdi.
Læs om de 8 spildtyper i Lean Administration >
Læs om de 8 spildtyper i Lean Produktion >
Et af de gode værktøjer til at fjerne spild er 5S. Med 5S defineres et sted hvor alt har plads og på den måde fjerner man en masse spildtid til at lede efter filer, viden, værktøjer eller emner. Dette gælder både i produktion og på kontorer. Den gode orden på en arbejdsplads, som 5S skaber, fjerner samtidigt frustrationer over, at skulle lede efter ting. På mange måder går Lean ind og forbedrer arbejdsmiljøet på en arbejdsplads. Når værktøjer er på plads, når kvaliteten er i orden, når mine ideer til forbedringer inddrages osv., så får vi alle en bedre arbejdsdag. Arbejdsmiljøet forbedres også rent fysisk ved, at man med 5S placerer værktøjer korrekt og fjerner værktøjer der ikke anvendes, at man med flow fjerner en masse unødvendige transporter og løft og ved at ensidigt gentagende arbejde fjernes med mindre seriestørrelser og jobrotation.
Læs mere om 5S i administration og produktion >

Det stærkeste værktøj til at reducere spild i administration er værdistrømsanalyser >

For organisationen overordnet opnår man kortere leveringstid til kunder, en bedre leveringsevne, bedre kvalitet, reducerede lagre, højere produktivitet (spild minimeres) osv. Så både internt og ud mod kunderne skaber Lean markante resultater.

“Derfor implementerer mange Lean!”

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom
Lean værktøjer, Lean konsulenthjælp >
Lean Kursus >


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 9 kommentarer

 1. Hej Mikkel,

  Jeg er interesseret i at vide, hvor mange danske virksomheder, der anvender LEAN. Er det et tal du ligger inde med?

  mvh
  Anette

 2. Hej Anette

  Teknologisk Institut offentliggjorde i 2007 en undersøgelse af Leans udbredelse i danske virksomheder (under 250 medarbejdere). Undersøgelsen viste, at 17% af danske industrivirksomheder anvendte Lean i 2007. Andre 72% kendte til Lean, men anvendte kun Lean sporadisk. Kun 10% kendte ikke til Lean. Undersøgelsen viste også, at jo større virksomheden, jo større er sandsynligheden for at der arbejdes med Lean.
  For byggebranchen er tallene noget lavere.

  Jeg vil i samme forbindelse fremføre den påstand, at der hele tiden kommer nye virksomheder på Lean-bølgen og at tallene derfor i dag er højere end undersøgelsens resultater fra sidste år. Samtidig er langt de fleste industrivirksomheder med mere end 250 medarbejdere med på Lean-bølgen (DONG, Vestas, Velux, Danfoss, Grundfos osv.).

  Undersøgelsen kan desværre ikke længere ses på Teknologisk Instituts hjemmeside.

  Mvh
  Mikkel Smith
  http://www.flexkom.dk

 3. Hej

  Da jeg er i gang med at skrive hovedopgave om Lean,
  ville jeg høre om i ligger inde med nogle nye tal over hvor mange danske virksomheder der anvender Lean?

  På forhånd tak

  Mvh

  Maria

 4. Hej Maria,

  Jeg ligger desværre ikke inde med nyere tal. Måske er der andre brugere af Dansk Lean Forum som kan hjælpe.

  Med venlig hilsen
  Mikkel Smith
  Dansk Lean Forum

 5. Kære Mikkel
  Jeg er i gang med at skrive en fagprøve om LEAN til min uddannelse som økonomiassisten, og i forbindelse med det har jeg lyst til at spørge dig, om du mon ved hvor mange virksomheder der anvender LEAN d.d. og evt. om der er en type virksomhed som benytter LEAN som optimeringsværktøj i højrere grad en andre typer for virksomheder, eller hvor jeg evt. kan finde denne information henne?
  På forhånd tak for svar.

  De bedste hilsner
  Annika Lamhauge

 6. Kære Annika,
  Jeg kan desværre ikke give dit opdaterede tal.
  Men jeg har lidt tal du måske kan bruge. De er fra en undersøgelse vi foretog i Flexkom tilbage i 2011.

  Jeg ved ikke hvor mange virksomheder der anvender Lean. Men da vi foretog undersøgelsen, kunne man vælge imellem
  – Arbejder med Lean
  – Arbejder ikke med Lean
  – Er gået i stå med Lean
  Procentfordelingen var – fordelingen blandt dem som svarede
  – Arbejder med Lean 51%
  – Arbejder ikke med Lean 39%
  – Er gået i stå med Lean 10%
  Men om fordelingen holder i virkeligheden tror jeg ikke. For i vores “netværk” er flest i gang med Lean. Så der er nok en del, som ikke er i gang med Lean…

  Type af virksomheder der anvender Lean
  Her var fordelingen (blandt dem som arbejder med Lean):
  Forsikring/pengeins. 3%
  Fremstilling/produktion 60%
  Handel/butik 2%
  Rådgivning/konsulent 5%
  Bygge/anlæg 2%
  Transport/lager 8%
  Syge/Pleje 5%
  Mejeri/landbrug 1%
  Undervisning 2%
  Rengøring/service 0%
  Medicinal 14%
  Sagsbehandling 4%
  Summen giver over 100% – fordi nogle har sat flere krydser.
  Det viser i hvert fald et billede af, at fremstillingsvirksomheder er godt i gang. Og det viser alt erfaring også.
  Af besvarelserne var
  14% offentlige
  80% private
  6% halvoffentlige

  Jeg håber, at det gav dig lidt at arbejde med.

  Mvh
  Mikkel Smith
  Flexkom

 7. Hej Mikkel

  Hvor mange bruger Lean i danske produktionsvirksomheder i dag og hvad med administrative virksomheder, servicevirksomheder og handelsvirksomheder m.m. Hvad er tallene dagsdato?

  Hvad er virksomhedernes holdning til Lean?

  Mvh.
  T

 8. Hej T,
  Jeg har desværre ikke opdaterede faktuelle tal.
  Så mit svar er baseret på min erfaring som ekstern Lean konsulent.
  Vi oplever et fald i efterspørgslen efter konsulenthjælp til produktion. Vi tolker det i retning af, at mange i dag arbejder med Lean i produktion og at de langt hen ad vejen kan selv. Og desuden er der mange eksterne konsulenter på det marked.
  På administrationsområdet oplevet vi en stor efterspørgsel. Her oplever vi, at meget få er i gang. Jo, der er mange der har arbejdet med Lean i administrationen. Men det er få sammenlignet med det samlede antal organisationer i DK.
  Hvad er deres holdning til Lean?
  Generelt oplever vi den som meget positiv. Selvfølgelig oplever vi også det modsatte. Jeg tror, at mange har fået et mere nuanceret kendskab til Lean. Nu er viden ikke blot baseret på få artikler eller kommentarer. Man ved nu, at Lean indeholder en masse sunde tankegange, metoder og ledelsesprincipper. Og også at der ikke er en facitliste. Man skal selv finde sin eget version af Lean – det skal jo skabe værdi for den enkelte organisation.
  Jeg håber, at det giver svar!
  Mvh Mikkel Smith, Flexkom

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top
%d bloggers like this: