skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 13. juni 2019

Når Lean går godt…

I et par uger har en debat kørt i gruppen “Lean i Danmark” på LinkedIn. Debatten har fokuseret på, hvorfor “Lean fejler i mange danske virksomheder?”. Det er korrekt at Lean fejler, men jeg vil her give mit bud på, hvorfor Lean går godt i mange danske virksomheder.
Mine erfaringer på, hvad der skal til for at få succes med Lean.

 • Lean går godt, når det implementeres som et strategisk tiltag. Når det er linket til strategien og målsætningerne for virksomheder. Når der er aktiv målstyring i “øjenhøjde” med medarbejderne. Det er vigtigt, at fejrer successer undervejs. Vedr. målstyring er det også vigtigt, at belønningssystemer er tilpasset Lean.
 • Lean går godt, når det anvendes på en måde, som giver mening for virksomheden. Altså hvor man ikke tager “Lean-standard-pakken” og trækker den ned over organisationen. Det gælder også når Lean anvendes i administrationen – her bør “produktionslean” ikke anvendes direkte.
 • Mening er bla. at alle kan se “whats in it for me”. Mening er også, at køre træning efter behov – og ikke at uddanne alle til black belts fra starten.
 • Lean går godt, når alle laver Lean. Lean bør ikke være forbeholdt de “få eksperter”, men alle – hele organisationen – skal være en del af Lean. Derfor er det også et krav, at ledelsen ikke accepterer sabotører. At alle laver Lean betyder også, at hele huset laver Lean. Alt for mange steder er Lean eks. kun i produktionen. Men kunderne oplever HELE flowet!
 • Lean går godt, når organisationen har ejerskab. Når det er organisationen der VIL Lean (træk-princippet) og ikke når ledelsen kræver det (tryk-princippet). Ejerskabet skabes igennem involvering – fra målstyring, til Lean-processen til selve Lean.
 • Lean går godt, når der er tryghed i organisationen. Fordi god Lean kræver hele organisationens deltagelse, skal der også være tryghed i organisationen ved at komme med forslag til forbedringer. Selv når Lean anvendes til at trimme organisationen, skal ledelsen formå at skabe tryghed.
 • Lean går godt, når ledelsen er klædt på til opgaven. Det er lederne, som via “daglig Lean” skal vise vejen og vise, at Lean er den rigtige retning. Derfor hjælper det heller ikke som leder at kræve 5S på kontorerne, når man ikke har styr på egen indbakke, egen opgavestyring eller eget skrivebord.
 • Lean går godt, når man er villig til at “forbedre Lean”. Mange steder anvender vi Lean “ifølge denne drejebog”. Men fordi Lean handler om løbende forbedringer, skal man også være åben for, at forbedre selve processen.
 • Lean går godt, når man er i stand til at skabe en “kunden i centrum” kultur. Selvom det er det vigtigste princip i Lean, ser jeg overraskende mange steder, at man beholder/forbedrer processer så de giver værdi for “mig selv” eller “for virksomheden”. Kulturen betyder også, at den enkelte medarbejder udfordrer møder, emails, rapporter, notater mm. og spørger “skaber de værdi for kunden?”
 • Lean går godt, når ledelsen tør udfordre “hellige køer”. Alt for mange laver Lean i overfladen. Men få tør kigge på organiseringen, ledelsesstrukturen, lønstrukturen, belønningssystemer, produktprogrammet, kunderne, IT-systemet osv.
 • Lean går godt, når alle accepterer at forandringer “starter lige foran spejlet”. I Danmark er vi bare alt for gode til, at pege på de andre. Men der altså 3 fingrer, som peger på os selv. Jeg oplever eks. mange “problemløsningstavler” (som burde hedde “forbedringstavler”), som er gået i stå, fordi alle opgaverne pegede på “de andre” og at “de andre” ikke leverer varen…
 • Lean går godt, når vi ikke taler om Lean som et “projekt”. Lean er en måde at tænke og arbejde på – hver dag. Fokus på kunden er ikke noget vi skal have de næste 6 måneder…

God fornøjelse!

Af Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith
Flexkom – Lean konsulenthjælp og gratis download af Lean-værktøjer!
Lean Kursus >


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top