skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 13. juni 2019

Lean i 4 faser

Vores erfaring fra Flexkom er, at implementering af Lean set fra et strategisk niveau, er på fire faser.

1) Strategisk valg

Den første fase er topledelsens beslutning om at implementere Lean. I kølvandet på den følger en række andre strategiske beslutninger om implementeringsstrategi, formål, mål og vision for Lean. Det er her vigtigt at topledelsen tager udgangspunkt i, om baggrunden for implementeringen af Lean er et mål om vækst uden stigning i omkostninger eller med et mål om omkostningsreduktion. Der er en stor forskel med de to mål når man kommer til implementering.

2) Skabe grundlaget for Lean

Anden fase handler om, at skabe grundlaget for at starte implementeringen. I denne faser skal visionen og målene kommunikeres, en række barrierer skal fjernes (struktur, standarder, belønningssystemer mm.) og man bør også påbegynde tilpasning af organisationen til Lean (værdikæder eller Value Streams). Den sidste del af fase 2 handler om ressourcerne og uddannelse af nøglepersoner eller forandringsagenter (Lean change agents). Disse skal også i fase 2 køre de første pilotprojekter.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


3) Løbende forbedringer

Når grundlaget er på plads starter de løbende forbedringer. Her skal organisationen trænes i Lean værktøjerne og der skal gennemføres en række Lean implementeringer. Forandringerne skal forankres via målinger og standarder.

4) Fasthold niveauet og udvid værdikæden

Fase 4 handler om at fastholde niveauet. Hvor det i fase 3 skete via målinger og standarder er organisationen i fase 4 så trænet, at det nu er blevet en del af kulturen. Der er lang vej til fase 4, men når man så langt er Lean blevet en del af organisationens adfærd.
I fase 4 skal man også set på en bredede del af værdikæden (extended Lean value streams) og indrage leverandører og kunder.

Tidshorisont

Det er svært at sætte tid på faserne, men facts er at implementeringen aldrig hører op. Heraf kommer udtrykket “løbende forbedringer”. Men hvis man bare kigger på den tunge del af fase 1-3 (hvor den tunge del af forandringsprocessen kører) snakker vi om 2-4 år.

God fornøjelse med din Lean rejse!!!


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Dansk Lean Forum
Flexkom – Lean kurser, Lean værktøjer, Lean konsulenthjælp >


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top