skip to Main Content
Dansk Lean Forum
HR I En Lean Organisation
Senest opdateret 19. juni 2019

Hvad er HR i en Lean organisation?

Lean er et værktøj og en ledelsesstrategi, som efterhånden har vundet indpas i mange organisationer. Organisationer der arbejder systematisk og målrettet med at optimere processer, skabe vækst og sikre fortsat udvikling af forretningen. HR har en central og vigtig opgave med at støtte organisationen i arbejdet med implementering af Lean.

HR i en Lean organisation

Eksempler på at Lean og HR (HRM=Human Resource Management) supplerer hinanden:

 • Ved implementering af Lean er der behov for én eller flere forandringsagenter. Nogle virksomheder udpeger interne ressourcer, mens andre vælger at trække på eksterne. Desuden er der forskel på, om man har fuldtids Lean-folk eller om rollerne bestrides af ledere/medarbejdere der også er involveret i daglig drift. Nogle arbejder også med Lean ambassadører i alle afdelinger, hvilket øger sandsynligheden for ejerskab og succes. Uanset bestrider forandringsagenter nogle kompetencer, som HR-funktionen kan være med til at finde blandt kandidater til “stillingen(-erne)”.
 • Implementering af Lean er en stor forandring for mange i organisationen. Til håndtering af forandringsprocessen kan HR spille en stor rolle. Både som rådgiver og sparringspartner for forandringsagenterne og som aktiv coachene funktion for ledelsen og medarbejderne.
 • Under en Lean-proces gennemføres meget uddannelse. En god HR-funktion kan være med til at planlægge en god uddannelsesproces. Dvs. at sikre at læring sker på rette tid og i de rette mængder. Samtidig kan HR-funktionen også stå for evalueringen af medarbejdernes udbytte. Hvis der er behov for eksterne undervisere, kan HR-funktionen også være med til at finde og udpege de rette undervisere.
 • HR-funktionen kan også anvendes til at sammensætte projektteams i Lean-processen. Her bør personprofiler og projektsammensætninger vurderes sammen med de faglige kompetencer. Desuden kan HR hjælpe md organisering af teams og samarbejde i driften (både i administration og produktion). Lean kræver en mere team-baseret organisation idet en stor del af Lean handler om, at der arbejdes med den viden og de forslag som medarbejderne har.
 • HR kan også faciliterer, at der arbejdes med personprofiler i forhold til Lean og de forandringer Lean medfører.
  DISC Personprofiler set i forhold til Lean
  Hvordan tænker profiler i DISC om elementer i Lean?
 • Ved implementering af Lean er der ofte behov for at finde frem til best practice. Eksempelvis ved implementering af 5S eller ved implementering af standard arbejdsbeskrivelser. I sådanne processer kan der opstå små gnidninger, hvor HR kan gå ind som facilitator og sikre en god proces.
 • Hvis der er tale om en Lean-proces hvor målet er omkostningsreduktion (modsat en vækst-proces), kan HR hjælpe til en god proces med medarbejderne. Den bedste proces er ikke at erstatte medarbejdere som stopper, men det kan være nødvendigt at afskedige medarbejdere hvis økonomien kræver det. Her kan en god HR-afdeling være forskellen på succes eller fiasko.

Som der står i det sidste punkt, så kan en god HR-funktion være forskellen på succes eller fiasko. Dette gælder hele Lean-processen. Hvis en organisation ikke har en god HR-funktion, skal HR-rollen overtages af de ansvarlige for Lean-processen.

Links

Lean er win-win-win – medarbejdere, virksomhed, kunder >
Kritiske succesfaktorer ved arbejdet med Lean >
Ledelsen afgør om Lean bliver succes eller fiasko >

Af Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Vil I have også fuld effekt af Lean? Målstyring i ledelsescockpit, minimumsmål, sprint, fra hamster- til forbedringshjul…

Vi har hjulpet Toyota. Vil du også høre om Flexkoms metoder? >Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top