skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 13. juni 2019

Handleplan eller implementeringsplan?

Lene har stillet følgende spørgsmål på Dansk Lean Forum:

Hvad er forskellen på en handleplan og en implementeringsplan inden for lean ?

Kan du hjælpe Lene?

Hvis du kan hjælpe Lene, så skriv en kommentar til dette indlæg – klik på “Kommentar” under dette indlæg.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 2 kommentarer

 1. Hej Lene,
  Jeg tror at forskellen i ordvalg er afhængig af den enkelte virksomhed. Min erfaring er, at en implementeringsplan anvendes mere strategisk og handlingsplan mere på det taktiske niveau. Altså at implementeringsplanen er overordnet og beskriver de store linier, hvor handlingsplanen er den udførende plan mellem de enkelte steps i implementeringsplanen.
  Men sandsynligvis er der andre fortolkninger af ordene.
  Mvh
  Mikkel Smith
  http://www.flexkom.dk

 2. se nu bliver det kompliseret, vi opererer nu pludseligt med 3 forskellige udtryk inden for den stratetisk planlægnings -strategisk, taktiske og operationelle niveau
  .Hvad angår implementering må det som jeg ser det forgå på det operationelle niveau.

  Hvad angår en handligsplan(et udtryk hentet fra strategisk planlægning ) og oprindelig i forbindelse med marketingplanlægning) dækker den holistisk såvel,- analyse, planlægning, gennemførelse og kontrolfasens samtlige fasetter,
  altså en handlingsplan for hvordan planlægningen skal tilrettelægges, analysen gennemføres, implementeringen iværksættes, og hvorledes resultatet skal måles.
  ,
  ,.For yderlige at forvire begreberne bruges nu især inden for det offentlige udtrykket ;Handleplan en dårlig fordanskning af det mere beskrivende og ligeledes fordanskede udtryk ; Handlingsplan;, transkriberet fra det engelske ,plan of action,

  i daglig sprogbrug forbindes handlingsplanen ,imidlertid som jeg tolker det, med den oerationelle implementering i forbindelse med fastlæggelse af overordene og operationelle delmål for at nå den givne målsætning i overensstemmelse med hensigten med en given indsats.

  Johnny Høiby. Mdm. International marketing

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top
%d bloggers like this: