skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 13. juni 2019

Krisen har for alvor ramt dansk erhvervsliv!

Det er ikke mange måneder siden, at virksomheder diskutterede mangel på arbejdskraft og hvordan udenlandsk arbejdskraft kunne hjælpe. Det er vel ca. et år siden at Anders Fogh definerede mangel på arbejdskraft som det største problem for dansk erhverv!
I dag er virkeligheden en helt anden. Ordrepuljen er reduceret til små-ordrer og alle venter endnu på at de store lagre i forsyningskæden finder deres nye niveau. P.t. er mange forsyningskæder i gang med at reducere lagrene dramatisk pga. de ændrede krav til likviditet. At forsyningskæderne finder deres nye lagerniveau er en forudsætning for at ordresituationen igen bliver forholdsmæssig stabil og at man kan begynde at tilpasse virksomheden til det nye niveau. I øjeblikket er der ikke mange som kender deres nye afsætningsniveau.

Hold arbejdstempoet!

Når ordrepuljen pludselig forsvinder vil der nødvendigvis være overskydende medarbejderkapacitet. I en sådan situation er det vigtigt at holde arbejdstempoet intakt så det ikke svinger fra dag til dag – eller værre at det falder og derefter tager lang tid at få tilbage på det normale niveau.
Mange virksomheder forsøger at holde tempoet ved at sende de overskydende medarbejdere på kurser (AMU mfl. med tilskud). Disse kurser kan også være OK hvis bare der er et formål med læringen (ud over at få tilskud). Formål kan være truck-certifikat (til relevante medarbejdere!), EDB-kurser (til brugere af EDB!) osv.
Desværre ender mange medarbejdere på kurser som ikke har et relevant arbejdsmæssigt indhold. Virksomheder som har egenkapital til at holde medarbejdere hjemme bør anvende den overskydende medarbejderkapacitet til at lave langsigtede forbedringer – gerne ved hjælp af værktøjer i Lean.
Eksempler:

  • Lave 5S i virksomheden. Få ryddet op og definere faste pladser til værktøjer, emner mm. Læs mere om 5S >
  • Lave arbejdsbeskrivelser. Mange virksomheder har ikke beskrevet egne processer og tiden er nu til at få beskrevet processerne. Specielt nu hvor dygtige medarbejdere desværre må opsiges pga. krisen.
  • Implementering af Kanban lagerstyring på de mange varer som forbruges jævnligt. Læs mere om Kanban >
    osv.

Ved at anvende den overskydende kapacitet til at lave forbedringer vil virksomheden ikke blot styrke sin position i krisen, men samtidig også komme styrket igennem krisen og være klar til vækst når den kommer!
Man kan så argumentere at opsagte medarbejdere ikke vil forbedre deres arbejdspladser. Men så lad disse stå for den daglige produktion og de blivende medarbejdere gennemføre forbedringer.
Hvor mange medarbejdere der er i overskud må man vurdere ud fra ordresituationen. Er nedgangen på 50% skal man trække halvdelen af medarbejderne væk til forbedringer! Resten skal så producere i samme arbejdstakt som hidtil.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Det gælder også administrationen!

Det ofte oversete område i produktionsvirksomheder er de administrative processer. Som i produktionen har mange administrative medarbejdere i øjeblikket tid til at lave forbedringer i egne processer. Igen taler vi 5S (specielt i filsystemet), optimering af ordregangen mm.!

“Brug overskydende medarbejderkapacitet til at komme styrket igennem krisen!”

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom
Flexkom – Lean kurser, Lean værktøjer, Lean konsulenthjælp >


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top