skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 13. juni 2019

Lean er et godt værktøj i disse krisetider!

Finanskrisen har ændret mange forhold for mange danske virksomheder. For produktionsvirksomheder er der nu et massivt fokus på cash flow, lagerniveauer og produktivitet. Lean kan på mange måder hjælper danske produktionsvirksomheder i øjeblikket.

Reduktion af lager

Lean kan reducere lagre og forbedre cash flow på flere måder:

  • Ved at skabe flow i en produktion reduceres lagre dramatisk. Traditionelle produktioner er organiseret i funktioner, hvor der er lagre mellem de enkelte funktioner/afdelinger. Effektivt flow forudsætter at funktionerne/afdelingerne nedbrydes. Potentialet er lagerreduktion på op til 30%.
  • Hvor der ikke kan skabes flow kan Kanban lagerstyring implementeres. Traditionelle virksomheder anvender ERP-systemer til at styre lagre eks. mellem afdelinger. Men ERP-systemer kender ikke den fysiske beholdning og overdimentionerer ofte lagre. Kanban styrer modsat lagrene efter forbrug og lægger et effektivt låg på lagerniveauerne. Potentialet er lagerreduktion på op til 20%.
  • Reduktion af planlægningshorisont reducerer lagre. Traditionelle produktioner kører ofte med ugeplanlægning. Men ugeplanlægning medfører mange hasteordrer og store seriestørrelser. Potentialet er lagerreduktion på op til 10%. Samtidigt skaber en reduktion af planlægningshorisonten grundlaget for et meget bedre overblik over den igangværende produktion.
  • Reduktion af seriestørrelser. Tradionelle produktioner kører ofte i store seriestørrelser for at udnytte maskinparken bedre. Ved at øge udnyttelsesgraden på maskiner og reducere omstillingstider er man i stand til at køre i mindre serier. Mindre serier giver mindre lagre mellem processer og dermed mindre lagre – og en større fleksibilitet mm. Potentialet er lagerreduktion på op til 20%.
  • Kategorisering af produkter med udgangspunkt i kundernes behov er et effektivt værktøj til reduktion af lagre. På den måde sikres det, at kun det nødvendige er på lager.

Læs mere om reduktion af lagre med Lean (åbner i nyt vindue) >


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Øge produktivitet med Lean

Lean kan øge produktiviteten (og kapaciteten) på følgende måder:

  • Den mest effektive måde at hæve kapaciteten er ved at hæve udnyttelsesgraden på flaskehalse i produktionen. Hæves udnyttelsesgraden 10% på en flaskehals, hæves kapaciteten tilsvarende. Et overblik over udnyttelsesgraden og tabsfaktorerne sker via en OEE-måling.
  • Kapaciteten hæves ved at sænke gennemløbstiden og planlægningshorisonten. Med en lang gennemløbstid og planlægningshorisont får man mange hasteordrer, som beslaglægger en masse kapacitet. Gennemløbstiden sænkes bedst ved at skabe flow.
  • Kapaciteten kan hæves ved kun at producere det rigtige til rette tid – og ikke bare producere til lager. Her kan Kanban på interne mellemvarelagre være meget effektivt, fordi Kanban styres efter forbrug.
  • Kategorisering af produkter med udgangspunkt i kundernes behov er et effektivt værktøj til udjævning af kapaciteten. Det giver en klar prioritering af alle produkter – og dermed ordrer – i en virksomhed. Dermed er der proaktivt taget stilling til, hvilke ordrer der SKAL leveres og hvilke der kan udsættes ved høj kapacitetsbelastning. Med et godt værktøj til kapacitetsudjævning, kan den nuværende kapacitet udnyttes bedre.
  • Produktiviteten hæves hvis der ikke går en masse spildtid på unødvendig søgning, transport, bevægelser mm. Potentialet ved at arbejde systematisk med reduktion af spild er ofte enormt. Systematisk problemløsning og forbedring kan skabes med Kaizen-tavler.

Læs mere om at øge kapaciteten og produktiviteten med Lean (åbner i nyt vindue) >

“Lean kan på mange måder hjælpe virksomheder i krisetider!”

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom
Flexkom – Lean kurser, Lean værktøjer, Lean konsulenthjælp >


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top