skip to Main Content
Dansk Lean Forum

Norske kommuner søger danske sparringspartnere

Vi har fået en henvendelse fra gode bekendte i Norge, som søger netværk med danske kommuner. Måske noget for dig/jer?
Venligst kontakt Bjørn hvis I er interesserede.
Mvh Mikkel Smith, Flexkom

Læringsnettverk med danske og norske Lean-kommuner

Jeg kontakter Dansk Lean Forum på vegne av to norske kommuner som ønsker et nettverk med danske kommuner som har erfaring med Lean over lang tid. De to norske kommunene har begge politiske beslutninger om Lean som langsiktig strategisk drifts- og ledelsesfilosofi, begge har mer enn fem års intensiv Lean-utvikling fra øverste ledelse og ned i alle kommunale tjenester.

Bakgrunnen for denne forespørselen er et behov for å dele erfaringer og diskutere problemstillinger som oppstår i modne kommunale Lean-organisasjoner. I første omgang er det ikke ønskelig med flere fra Norge, men vi vil meget gjerne ha med 2-3 danske kommuner for et mer fruktbart fellesskap.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Problemstillinger og utviklingspotensial for et slikt nettverk skal avklares når nettverket er ferdig rekruttert, dette er kun en foreløpig oversikt over aktuelle problemstillinger:

1. Svekket utvikling av kommunens Lean-modell

 • Lean er en langsiktig organisasjons- og utviklingsprosess. Over tid kan framdrift stoppe opp
 • Mangel på relevante innspill utenfra til gjentagende problemstillinger kan føre til at Lean mister betydning i organisasjonen og gradvis eller plutselig droppes
 • For lite oppmerksomhet på og erfaring med typiske kritiske faktorer i Lean-implementeringer kan gi mye frustrasjon og stoppe prosessen
 • Entusiasmen som fulgte oppstarten med Lean finner noen ganger ikke ny næring i organisasjonen etter det første året. Andre og nye utviklingsinitiativ som kommer etter blir dermed parallelle løp og konkurrerer om ressurser i stedet for at grunntanke og basismetoder i Lean brukes i alt utviklingsarbeid i kommunen
 • Effekter og gevinster av Lean-arbeidet defineres ikke tydelig og omsettes ikke godt nok i ny verdiskapning til at veiledningsressurser kan frigjøres til videreutvikling og det stilles fra ledelsen spørsmål ved hele satsingen
 • Framdrift i Lean-enheter stagnerer etter et års tid, og aktiviteter reduseres til et minimum, til for eksempel tavlemøter. Forbedringsarbeidet blir for enkelt, for primitivt, og enhetene mister mye av læringen omkring Lean basismetoder og Lean-tenkning

2. Manglende kompetanseutvikling

 • Enkelte i kommuneledelsen forstår for lite hvordan Lean og kontinuerlig forbedring vil skape verdi på sikt
 • Å forankre en langsiktig satsing på Lean i ledergruppa kan være krevende
 • Å trene gode Lean-veiledere kan oppleves som vanskelig

3. Avtagende inspirasjon


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


 • I Lean-teamet i kommunen kan energien gradvis bli lavere
 • I store kommunale organisasjoner blir det få som holder fokus og bygger kompetanse på Lean og kontinuerlig forbedring

Hva skal så læringsnettverket ta for seg? Dette vil også diskuteres blant deltagerne, men foreløpig ser vi for oss et besøksbasert opplegg hvor de 4-5 kommunene holder seminar hos hverandre, suksessivt. Opplegget for besøkene (antagelig 2 dager) bør være (a) fordypning i et relevant faglig tema, (b) en workshop omkring en gitt problemstilling, og (c) en omvisning i utvalgte kommunale enheter (gemba walk) med tilbakemelding fra gjestene. Det bør også være tid mellom sessions til å bli kjent.

Dersom dette høres givende ut for din kommunale organisasjon, så ber jeg deg ta kontakt for mer informasjon.

Vennlig hilsen

Bjørn Bergan
Prosjektleder
Fossekall AS
Telefon +47 95 88 36 36
Epost bb@fossekall.no


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top