skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 14. juni 2019

Lean skaber tillid i en organisation

Jeg havde møde med en ledergruppe i den forgangne uge. Der kom vi til at snakke om Leans påvirkning af organisationen, specielt omkring mistillid og tillid.
I en organisation med mistillid, ender det typisk i en masse spild – overvågning, målinger, rapporter, test, audit, kontrol osv.
Så også på den front fjerner Lean spild!
Når Lean implementeres rigtigt, så skaber Lean tillid.
Eksempler:

  • Der er det spild man selv kan se, og så alt det spild som kun en “kunde” kan se. Ofte er denne kunde en intern kollega. Her handler det om at give konstruktiv feedback. Ros og god konstruktiv feedback imellem kolleger skaber tillid.
  • Via Kaizen forbedringstavler skabes en bedre kommunikation i en afdeling – og imellem afdelinger. Tavlen er også afhængig af en høj grad af tillid og respekt.
  • Værdistrømsanalyser giver et unikt overblik over processer og arbejdsgange. Når man laver VSA på den rigtige måde, så har man interessenterne med. Det er tillidsskabende.
  • Synlighed er en stor del af Lean. Brugen af forbedringstavler, 5S, planlægningstavler osv. skaber synlighed.
  • Lean gør processerne gennemskuelige og reducerer huller imellem ansvarsområder. Igen skaber det tillid imellem kolleger.
  • Og ikke mindst hele arbejdet med Lean. Det er baseret på tillid imellem ledere, medarbejdere og imellem medarbejdere.

Af Dansk Lean Forum

Indlæg skrevet af Mikkel Smith, Flexkom
Lean Kursus
Flexkom – Lean konsulent


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top