skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Køb Af Lean Materialer/tavler Med 5% Rabat!
Senest opdateret 19. juni 2019

Lean materialer og tavler

Dansk Lean Forum har en rabataftale med Lean Tools. Lean Tools er i forvejen meget billige på whiteboard tavler, opmærkningstape, Lean bøger osv. Med vores rabatkode får du yderligere 5% rabat!

For at opnå rabatten skal du oprette en konto på leantools.dk. Derefter kan du benytte rabatkoden: Flexkom1132
Link: www.leantools.dk

I samarbejde med Lean Tools er vi pt ved at opdatere deres produktprogram. Der kommer bl.a. brown paper, post-its og tuscher.

Målet er, at det skal være så let som muligt at handler materialer til Lean. Dvs. at varerne hos leverandøren også skal være opdelt i Lean-kategorier. Så du ikke skal søge og evt. glemme noget. Og selvfølgelig til rigtige priser. Det er Lean!

flexkom-lean-materialer

Lean materialer, whiteboards, bøger, tape, post-its mm.

Forklaring til materialegrupper og links

Nedenfor kan man læse om de forskellige Lean-materialegrupper plus et link til den pågældende side.

Lean 5S-materialer

5S er et værktøj i Lean til at reducere søgetid på arbejdspladsen. 5S står for 5 trin til opnåelse af system og orden og kan bruges på alle arbejdspladser. I kontormiljøer kan man anvende 5S til filer, mails, papirer, mapper, data, mødelokaler, printerrum, arkivrum o.l. Og i fysiske miljøer kan 5S anvendes til organisering af emner, værktøjer, biler, papirer, borde, maskiner mm. Gevinsten ved 5S er først og fremmest reduktion af søgetid – og dermed forøgelse af produktivitet. Men 5S gavner også trivsel, sikkerhed, ergonomi, gør rotation lettere imellem medarbejdere og får arbejdspladsen til at fremstå mere professionel.
Materialerne til 5S er udvalgt til brug i forskellige miljøer. Til opmærkning på kontorer, produktioner, værksteder, gulve osv.

Lean Kaizen-tavler (løbende forbedringer)

Kaizen betyder ”ændring til det bedre” på japansk. I Lean sammenhæng bruges udtrykket ”Kaizen” om aktiviteter der udfordrer og forbedrer processer og arbejdsgange. I Lean skaber man ofte en struktur omkring de løbende forbedringer via en Kaizen-tavle. En tavle som både har målstyring, forslagsbehandling, opfølgning på forbedringsopgaver, en række opslag og så vælger mange også, at den skal indeholde en trivselsmåling. En sådan tavle giver på mange måder et samlingspunkt for Lean-processen og tavlen kan bruges til koordinering af alle igangsatte værktøjer inden for Lean.
Mange af materialerne nedenfor anvendes til opmærkning af en tavle. Nogle vælger, at få lavet en fortrykt tavle. Det anbefales generelt ikke. For undervejs på Lean-rejsen kan man komme ud for, at tavlen skal ændres for at styrke Lean-processen. Her er Legamaster whiteboard tape optimalt.
Til opmærkning af tavlen skal der bruges Legamaster tape, lineal, saks og hobbykniv. Desuden Dymo til overskrifter.
Under driften skal der bruges post-its og en whiteboard tusch. Hvis man vælger trivselsmålingen, kan man eks. gøre det via de grønne, gule og røde magneter.
De øvrige magneter er til opslag på tavlen.

Lean planlægningstavler

Planlægningstavler i Lean bruges oftest i produktionen. Her visualiserer man typisk dagligt hvad der skal produceres i dag – og på hvilke maskiner og med hvilke ressourcer. Tavlen er et stærkt samlingspunkt for ordreønskerne fra planlægningskontoret og den praktiske viden om maskinerne og materialer i driften. På den måde opnår man ofte den mest optimale drift.
Planlægningstavler kan dog også bruges på det administrative område. Også her til visualisering dagens opgaver og prioritering af ressourcerne.
Mange af materialerne nedenfor anvendes til opmærkning af en tavle. Nogle vælger, at få lavet en fortrykt tavle. Det anbefales generelt ikke. For undervejs på Lean-rejsen kan man komme ud for, at tavlen skal ændres for at styrke planlægningsprocessen. Her er Legamaster whiteboard tape optimalt.
Til opmærkning af tavlen skal der bruges Legamaster tape, lineal, saks og hobbykniv. Desuden Dymo til overskrifter.
Magnetbåndet er til brug ved fortrykte tekster der hurtigt kan sættes på tavlen – og tages af igen. Man skriver på en dymo og sætter denne på magnetbåndet.
De øvrige magneter er til opslag på tavlen.

Lean målstyringstavler

Målstyringstavler er udbredt til opfølgning på ”leverancer” i Lean. Det kan være på overordnet niveau – hvordan leverer de enkelte afdelinger/funktioner. Og det kan være på afdelings-og funktionsniveau til opfølgning på lokale mål. En målstyringstavle er typisk et supplement til målene på en Kaizen-tavle (se andet menupunkt om Lean). På Kaizen-tavlen skal man kun finde de 3-4 mål som har fokus. De øvrige mål bør findes på en målstyringstavle.
På en målstyringstavler måler man på alt fra trivsel, fremmøde, kvalitet, omsætning, omkostninger, leveringstid, leveringssikkerhed, kundefeedback osv.
Mange af materialerne nedenfor anvendes til opmærkning af en tavle. Nogle vælger, at få lavet en fortrykt tavle. Det anbefales generelt ikke. For undervejs på Lean-rejsen kan man komme ud for, at tavlen skal ændres for at styrke målstyringsprocessen. Her er Legamaster whiteboard tape optimalt.
Til opmærkning af tavlen skal der bruges Legamaster tape, lineal, saks og hobbykniv. Desuden Dymo til overskrifter.
De røde og grønne magneter er til markering af, om målet er under det ønskede niveau – eller over.
De øvrige magneter er til opslag på tavlen.

Lean værdistrømsanalyser

Værdistrømsanalyser er et af de mest anvendte og udbredte værktøjer i Lean. I en værdistrømsanalyse – også kaldet Value Stream Mapping – kortlægger man et udvalgt flow i en organisation. Og det kan være fra alt til ansættelse af en medarbejder, indkøb af en PC, studieoptag på et universitet, gennemførsel af en opgave/projekt, fakturering osv. Alle flows kan – og bør – kortlægges (og gerne flere gange).
Materialerne nedenfor er til gennemførsel af en værdistrømsanalyse på ”brown paper”. Farverne på post-its er til markering af processer, returløb, ventetider og spild/forslag.

T-kort til Lean Ledelse

Kamishibai kort – eller på dansk T-kort – anvendes i Lean til at sikre gennemførsel af faste opgaver. Det kan også være til sikring af, at en opgave er gennemført. Altså en form for audit.
Et alternativt formål med T-kort er, at ledere kan anvende disse T-kort til at ændre og fastholde en ændret ledelsesadfærd. Specielt i en Lean implementering kan der være nye rutiner og vaner, som en leder skal have indarbejdet i sin travle hverdag. Her kan T-kort være meget nyttigt.
Læs mere om udformning og arbejde med T-kort på Dansk Lean Forum

Lean Kanban-kort

Kanban er et lagerstyringssystem til genbestil efter forbrug – og ikke efter system. Når et IT-system kører et lager, så styres lageret efter historisk aftræk og indtastede prognoser/ordrer. Når Kanban styrer et lager, så sker det efter fysisk forbrug. Kanban betyder signal på japansk. Og I Kanban sender en kunde ofte signalet til leverandøren via et Kanban-kort. Ofte befinder disse kunder og leverandører sig i samme virksomhed – det er blot forskellige afdelinger.
Nogle bruger også Kanban på kontorerne. Eks. til genbestil af printerpapir, tonere eller kaffe i fælleskøkkenet.

Mødelokaler

Meget spildtid i Lean finder vi under møder. Dette spild kan man ikke mindst angribe ved, at få lavet en ”aftale” for et godt møde. Når det gælder kontorartikler, så kan man reducere unødvendig mødetid ved sikring af, at alle materialer er til rådighed. Det sker ikke mindst via 5S (se andet menupunkt om Lean) i mødelokaler.
Nedenfor materialer til et godt og effektivt møderum.

Lean i hjemmet

Ja, hvorfor ikke også Lean’e i hjemmet? Her er vi heldigvis selv kunder – og afgør hvad der er spild. Det bedste tip til reduktion af spildtid i hjemmet er god planlægning af mad, børneafhentning mm. Det kan eks. ske på en smart magnetisk glastavle. Desuden bør man undgå sortering af strømper med sokkeklemmer, sørge for at sortere vasketøj når det smides til vask (eks. i foldekasser – som også kan bruges til transport af det vaskede tøj) og reduktion i antallet af ugentlige indkøb.

Skriv gerne en kommentar!

Inden du forlader os...
Hold dig opdateret om LEAN!
+ rabat på kurser & andre gode nyheder!
Gratis - kan afmeldes med ét klik i nyhedsbrevet!
close-link
Back To Top