skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 22. september 2021

Lean materialer og tavler

Her lidt info om de materialer, som man typisk bruger i arbejdet med Lean – herunder eks. 5S, værdistrømsanalyser og tavlemøder.

flexkom-lean-materialer
Lean materialer, whiteboards, bøger, tape, post-its mm.

Lean 5S-materialer

5S er et værktøj i Lean til at reducere søgetid på arbejdspladsen. 5S står for 5 trin til opnåelse af system og orden og kan bruges på alle arbejdspladser. I kontormiljøer kan man anvende 5S til filer, mails, papirer, mapper, data, mødelokaler, printerrum, arkivrum o.l. Og i fysiske miljøer kan 5S anvendes til organisering af emner, værktøjer, biler, papirer, borde, maskiner mm. Gevinsten ved 5S er først og fremmest reduktion af søgetid – og dermed forøgelse af produktivitet. Men 5S gavner også trivsel, sikkerhed, ergonomi, gør rotation lettere imellem medarbejdere og får arbejdspladsen til at fremstå mere professionel.

5S i produktion

Læs mere om 5S på Dansk Lean Forum – 5S i Lean Produktion >


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Typiske materialer til brug til 5S i produktion:

 • Dymo-tape til opmærkning af værktøjer på værktøjstavler, skuffer, reoler mm. (køb Dymo-tape og Dymo-maskiner hos Engsig > (reklamelink))
 • Store dymo på lagerreoler
 • Gult tape på gulv (anbefales inden man maler streger på gulv) (3M tape anbefales)
 • mm.

5S i administrationen

Læs mere om 5S på Dansk Lean Forum – 5S på kontorer – i Lean Administration >

Typiske materialer til brug til 5S på kontorer:

 • Dymo-tape eks. til den fælles hulmaskine, reoler mm. (køb Dymo-tape og Dymo-maskiner hos Engsig > (reklamelink))
 • Mapper, brevbakker, reoler o.l.
 • HUSK: 5S i “Lean Administration” handler mere om filsystemer, emails, data i systemer – end om eks. skrivebordene. Læs mere via ovenstående link.

Lean Kaizen-tavler (tavler til løbende forbedringer)

Kaizen betyder ”ændring til det bedre” på japansk. I Lean sammenhæng bruges udtrykket ”Kaizen” om aktiviteter der udfordrer og forbedrer processer og arbejdsgange. I Lean skaber man ofte en struktur omkring de løbende forbedringer via en Kaizen-tavle. En tavle som både har målstyring, forslagsbehandling, opfølgning på forbedringsopgaver, en række opslag og så vælger mange også, at den skal indeholde en trivselsmåling. En sådan tavle giver på mange måder et samlingspunkt for Lean-processen og tavlen kan bruges til koordinering af alle igangsatte værktøjer inden for Lean. Læs mere om Lean Kaizen-tankegangen >


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Materialer til en Kaizen-tavle:

 • Nogle vælger, at få lavet en fortrykt tavle. Det anbefales generelt ikke. For undervejs på Lean-rejsen kan man komme ud for, at tavlen skal ændres for at styrke/forbedre processen. Her er Legamaster whiteboard tape optimalt. Læs mere om fremstilling/opmærkning af en Lean-tavle >
 • Under “driften” af Kaizen-processen skal der bruges post-its og en whiteboard tusch. Hvis man vælger trivselsmålingen, kan man eks. gøre det via de grønne, gule og røde magneter.

Lean planlægningstavler

Planlægningstavler i Lean bruges oftest i produktionen. Her visualiserer man typisk dagligt hvad der skal produceres i dag – og på hvilke maskiner og med hvilke ressourcer. Tavlen er et stærkt samlingspunkt for ordreønskerne fra planlægningskontoret og den praktiske viden om maskinerne og materialer i driften. På den måde opnår man ofte den mest optimale drift.

Planlægningstavler kan dog også bruges på det administrative område. Også her til visualisering dagens opgaver og prioritering af ressourcerne.

Læs mere om Lean planlægningstavler og “Daily Huddle”-møder >

Materialer til en planlægningstavle:

 • Nogle vælger, at få lavet en fortrykt tavle. Det anbefales generelt ikke. For undervejs på Lean-rejsen kan man komme ud for, at tavlen skal ændres for at styrke/forbedre processen. Her er Legamaster whiteboard tape optimalt. Læs mere om fremstilling/opmærkning af en Lean-tavle >
 • Desuden anvender mange magnetbånd er til brug ved fortrykte tekster der hurtigt kan sættes på tavlen – og tages af igen. Man skriver på en dymo og sætter denne på magnetbåndet.

Lean målstyringstavler

Målstyringstavler er udbredt til opfølgning på ”leverancer” i Lean. Det kan være på overordnet niveau – hvordan leverer de enkelte afdelinger/funktioner. Og det kan være på afdelings-og funktionsniveau til opfølgning på lokale mål. En målstyringstavle er typisk et supplement til målene på en Kaizen-tavle (se andet menupunkt om Lean). På Kaizen-tavlen skal man kun finde de 3-4 mål som har fokus. De øvrige mål bør findes på en målstyringstavle.
På en målstyringstavler måler man på alt fra trivsel, fremmøde, kvalitet, omsætning, omkostninger, leveringstid, leveringssikkerhed, kundefeedback osv. Læs mere om gode mål og målstyring >

Materialer til en målstyringstavle:

 • Nogle vælger, at få lavet en fortrykt tavle. Det anbefales generelt ikke. For undervejs på Lean-rejsen kan man komme ud for, at tavlen skal ændres for at styrke målstyringsprocessen. Her er Legamaster whiteboard tape optimalt. Læs mere om fremstilling/opmærkning af en Lean-tavle >

Lean værdistrømsanalyser

Værdistrømsanalyser er et af de mest anvendte og udbredte værktøjer i Lean. I en værdistrømsanalyse – også kaldet Value Stream Mapping – kortlægger man et udvalgt flow i en organisation. Og det kan være fra alt til ansættelse af en medarbejder, indkøb af en PC, studieoptag på et universitet, gennemførsel af en opgave/projekt, fakturering osv. Alle flows kan – og bør – kortlægges (og gerne flere gange). Læs mere om VSM/VSA værdistrømsanalyser >

Materialerne til gennemførsel af en værdistrømsanalyse:

T-kort til Lean Ledelse

Kamishibai kort – eller på dansk T-kort – anvendes i Lean til at sikre gennemførsel af faste opgaver. Det kan også være til sikring af, at en opgave er gennemført. Altså en form for audit.
Et alternativt formål med T-kort er, at ledere kan anvende disse T-kort til at ændre og fastholde en ændret ledelsesadfærd. Specielt i en Lean implementering kan der være nye rutiner og vaner, som en leder skal have indarbejdet i sin travle hverdag. Her kan T-kort være meget nyttigt. Læs mere om udformning og arbejde med T-kort >

Lean Kanban-kort

Kanban er et lagerstyringssystem til genbestil efter forbrug – og ikke efter system. Når et IT-system kører et lager, så styres lageret efter historisk aftræk og indtastede prognoser/ordrer. Når Kanban styrer et lager, så sker det efter fysisk forbrug. Kanban betyder signal på japansk. Og I Kanban sender en kunde ofte signalet til leverandøren via et Kanban-kort. Ofte befinder disse kunder og leverandører sig i samme virksomhed – det er blot forskellige afdelinger.
Nogle bruger også Kanban på kontorerne. Eks. til genbestilling af printerpapir, tonere eller kaffe i fælleskøkkenet. Læs mere om Kanban lagerstyring >

Mødelokaler

Meget spildtid i Lean finder vi under møder. Dette spild kan man ikke mindst angribe ved, at få lavet en ”aftale” for et godt møde. Når det gælder kontorartikler, så kan man reducere unødvendig mødetid ved sikring af, at alle materialer er til rådighed. Det sker ikke mindst via 5S i mødelokaler.

Lean i hjemmet

Ja, hvorfor ikke også Lean’e i hjemmet? Her er vi heldigvis selv kunder – og afgør hvad der er spild. Det bedste tip til reduktion af spildtid i hjemmet er god planlægning af mad, børneafhentning mm. Det kan eks. ske på en smart magnetisk glastavle. Desuden bør man undgå sortering af strømper med sokkeklemmer, sørge for at sortere vasketøj når det smides til vask (eks. i foldekasser – som også kan bruges til transport af det vaskede tøj) og reduktion i antallet af ugentlige indkøb. Læs mere om Lean i hjemmet/privaten >


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top