skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 27. april 2023

Praktisk Lean Manager Green Belt uddannelse

Bliv klar til arbejde med Lean – tag en Lean Manager Green Belt uddannelse. Det er en fantastisk Lean uddannelse, som du kan vælge at gennemføre med eller uden et projekt undervejs.

Kursets indhold er bl.a.:

 • Leans historie, de 5 principper, spildformerne målrettet administration, grøn/gul/rød tid, $-zone tankegangen mm.
 • Leans CMMI-modenhedsniveauer – fra personafhængighed til Kaizen (løbende forbedringer) og udjævning af arbejdsbelastning
 • Øvelse/spil til illustration af betydningen af best practice i arbejdet med Lean
 • Hurtige nedslag på spild – regler for emails, forstyrrelser, møder mm.
 • System og orden (5S) i emails, skriveborde, filer, data – fælles viden. Vi definerer jeres første 5S-standard.
 • Value Stream Mapping (værdistrømsanalyse) målrettet administration inkl. hands-on øvelse fra din arbejdsdag
 • PDCA-forbedringshjulet og problemløsning inkl. hands-on øvelse i 5 x Why
 • Træning i Leans forbedringstavle (Kaizen) – vi har en 1:1 version af tavlen med
 • Arbejde med kompetencematrix til sikring af kompetencer og til udjævning af arbejdsbelastning via planlægningstavler
 • Mål og målnedbrydning i administration inkl. øvelse med mål
 • Vigtigheden af Lean ledelse – vigtigste discipliner – ledelsesstandard
 • Forandringskurven og DISC-personprofiler i forhold til Lean, forandring og ledelse
 • Fastholdelse af Lean-forbedringer
 • mm.

Læs mere


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top