skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 30. marts 2023

Flexkom tilbyder intern Lean Green Belt uddannelse

Forestil dig, at du har 5-15 medarbejdere på en intern uddannelse.

De får:

 • Et stærkt afsæt for forretningsdrevet forbedringsarbejde i jeres organisation (i hele organisationen – ikke kun i produktionen)
 • De lærer om strategisk afsæt, målstyring, business case beregning, projektledelse osv.
 • De lærer om metoder til optimering af arbejdsgange og forbedring af organisationens robusthed
 • Og ikke mindst – så gennemfører de et projekt som en del af uddannelsen – som ofte tilbagebetaler uddannelsen med det samme!

Et typisk forløb ved en intern Green Belt

 1. Dialog med Flexkom om deltagere, fokus (hvilken læring skal deltagerne have), datoer mm.
 2. Selvstudiebog fremsendes til deltagerne + adgang til videoer
 3. Kursusdage afvikles typisk med 2-3 ugers mellemrum – samlet varighed 2-3 måneder
 4. Deltagerne gennemføre et forbedringsprojekt undervejs
 5. Mundtlig eksamen med ekstern censor fra SDU
 6. Evaluering af forløb
 7. Undervejs – og ikke mindst efterfølgende – vil I have effekt af de gennemførte projekter
 8. Og efterfølgende vil deltagerne gennemføre projekter, som yderligere vil styrke jeres organisation
 9. Evt. opfølgning og yderligere læring

Kontakt Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top