skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 25. januar 2023

Lean startede i Danmark for 10 år siden

Danske produktionsvirksomheder har i mange år arbejdet med Lean. Det er ca. 10 år siden af de første produktionsvirksomheder i Danmark begyndte at interessere for værktøjerne og principperne i Lean. Dengang var det de store danske virksomheder som gik forrest. Ikke mindst Danfoss, Novo Nordisk, Coloplast mm. I mange år var Lean efterfølgende forbeholdt de store virksomheder. De havde råd til at sende medarbejdere på kurser i udlandet og råd til at investere i Lean-kontorer hvor såkaldte ”Forandringsagenter” eller ”Change Agents” havde deres gang. Her 10 år senere arbejder langt flere virksomheder med Lean. Bemærk også at Danfoss, Novo Nordisk, Coloplast mm. fortsat arbejder på at implementere Lean! Det beviser at princippet om ”løbende forbedringer” i Lean er én af grundstenene som virksomheder kæmper med at gøre til en permanent kultur og holdning i organisationen.

Dette er et ældre indlæg på Dansk Lean Forum…nyeste links

Relevante links:

Senere kom de små og mellemstore virksomheder i gang med Lean

Efterhånden som Lean-uddannede medarbejdere fra de store virksomheder søgte nye udfordringer, begyndte Lean også at brede sig til de små og mellemstore virksomheder i Danmark. Samtidigt havde mange af de små og mellemstore virksomheder læst om gode resultater med Lean, så de begyndt også at sende medarbejdere på kursus.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Resultater med Lean

Desværre opnår ikke alle virksomheder gode resultater med Lean. Nogle når endda kun lige at søsætte Lean for så at trække i bremsen igen. Årsagen er ofte at opstarten på Lean ikke er tilpasset virksomhedens kultur eller fordi kompetencerne eller ressourcerne ikke rækker. Andre gange skyldes det at en virksomhed siger ”Go Lean” – uden reelt at vide hvad Lean er og betyder og hvorfor man vil Lean.

Det er meget vigtigt at ledelsen i en virksomhed har sat sig grundigt ind i Leans principper og værktøjer inden der træffes en beslutning. Succesfuld Lean kræver en række strategiske beslutninger for at blive en succes. Beslutningerne dækker bl.a. over vision og formål med Lean, ressourcer og kompetencer/uddannelse. Hvis målsætningen er, at reducere omkostninger skal der også tages en beslutning om reduktion af medarbejdere inden der overhovedet snakkes Lean i organisationen. Det kan være nødvendigt at fyre medarbejdere, men den bedste måde at reducere omkostninger er, at reducere ved naturlig afgang. Hvis man vælger at fyre efter forbedringer med Lean kan det dræbe processen!
Resultater med Lean Produktion >

Fastholdelse og fokus er svær

Efter igangsætning af Lean kommer det laaaaange meget seje træk. De første resultater viser sig i form af sparet tid til søgning efter værktøjer/filer/emner/information, bedre kvalitet, hurtigere gennemløbstid, bedre flow, bedre udnyttelse af flaskehalse i produktion osv. Men resultaterne suser desværre ikke ned på bundlinien. Det er netop her at ledelsens forarbejde skal sikre at man holder fokus! For hvis ledelsen har sat sig godt ind i Lean så ved de at resultaterne VIL vise sig på bundlinien! Men har ledelsen besluttet at køre Lean på et tyndt grundlag, så vil mange ledelser allerede her begynde at ryste på hånden…
Konstant fokus betyder også at Lean ALTID nævnes på informationsmøder, i medarbejderblade, på opslagstavler osv.

En vigtig del af implementering og fastholdelse er målstyring. En række nye målinger bør implementeres sammen med Lean. Det drejer sig bl.a. om planlægningstavler hvor man løbende kan se om planen overholdes, om 5S audit, om OEE-målinger på kritiske maskiner, om gennemførte forbedringer på Kaizen-tavler osv.


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Læs også:
De vigtigste værktøjer i Lean produktion >
Lean Administration handler ikke kun om 5S på skrivebordet >

Nu også Lean i administrationen

I mange år blev der kun arbejdet med Lean i produktionen i Danmark. Men de senere år er turen også kommet til Lean i de administrative processer. Samtidig er hospitaler også begyndt at arbejde med Lean – hvor driften betragtes som produktion (hvilket den jo reelt også er!). De 5 principper i Lean er universelle og gælder uanset hvor Lean implementeres. De overordnede mål er også de samme – skabe værdi til kunderne (ikke mere og ikke mindre), skabe flow, minimere spild og gennemføre løbende forbedringer.

Hvordan kommer man i gang med Lean?

Hvordan kommer man i gang? Som nævnt bør man starte med at sætte sig ind i Lean og en god start er at låne en god Lean bog på nettet og læse den med egne virksomhedsbriller på. Et bud kunne være bogen ”Lean” fra Børsens Forlag. Alternativt kan man downloade gode og informerende præsentationer af Lean på Flexkom (på dansk!). Præsentationer findes både til Lean generelt og til administration og produktion specifikt.
Man kan også vælge at tage på et kursus i Lean.
Se link til kurser nederst i indlægget.

Hvordan er Lean anderledes i små og mellemstore virksomheder?

Min erfaring er, at små og mellemstore virksomheder forsøger at implementere Lean med forholdsvismæssigt færre ressourcer end de store virksomheder. Det bevirker at de små og mellemstore virksomheder ikke må forsøge at implementere samme palette af værktøjer i samme hastighed som de store. Det er meget vigtigt at antallet af forandringer matcher de ressourcer som virksomheder har mulighed for at lægge i processen. Ofte er ressourcerne i små og mellemstore virksomheder også involveret i andre daglige driftopgaver hvilket ofte stiller dem i et træls dilemma.
Samtidig er kulturen også anderledes end i de store virksomheder og organisationen efterspørger ofte mere involvering og ikke mindst mere praktiske og forståelige værktøjer. Derfor er det vigtigt at Lean præsenteres på en mere forståelig og praktisk måde.
Læs om “Lean – keep it simple” >
Det er også min erfaring af de fleste små og mellemstore virksomheder søger og forventer hurtigere resultater end de store virksomheder. Det bevirker at Lean ofte bliver søsat uden det nødvendige forarbejde – se afsnit ovenfor. Forarbejdet behøver på inden måde at tage måneder. Men den rigtige bestand og viden kan forarbejdet i mange virksomheder måske gøres på én dag!

God fornøjelse med Lean!

Dansk Lean Forum anbefaler

Af Mikkel Smith


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top