skip to Main Content
Dansk Lean Forum
“Keep It Simple” – Vejen Til Succesfuld Lean
Senest opdateret 13. juni 2019

Mange gør Lean alt for kompliceret

Det ses desværre alt for ofte, at virksomheder vælger at implementere Lean på en meget kompliceret og avanceret måde. Det skyldes måske, at tingene gerne må virke lidt komplekse og svære for at man virker troværdig og for at det nye system ikke skal virke alt for simpelt og ligetil.
Eksemplerne er mange, men de mest “almindelige” måder at gøre Lean kompleks og avanceret på, er at:

  • Implementere alt for mange værktøjer af gangen.
  • At sætte for ambitiøse mål med for få ressourcer.
  • Skyde langt over mål med de enkelte værktøjer.
    • Eksempelvis ved at anvende detaljeret videofilm for at reducere en omstillingstid på en maskine, hvor man bruger timer på at reducere omstillingstid, i stedet for at lave en simple kortlægning og opnå den samme reduktion (værktøj: SMED). Måske opnår man måske slet ikke reduktionen med videofilmen, fordi dagen er omme inden man reelt kommer i gang med at foretage forbedringer.
    • Eller ved at lave alt for detaljerede målinger af maskiners udnyttelsesgrad (værktøj: OEE). Det kan ex. være, at købe dyrt udstyr, hvor medarbejderne skal trykke på knapper for at fortælle hvad status er på en maskine. I den tid man har ventet på udstyret, kan medarbejderne let nå at udfylde nogle simple måleskemaer og på den måde fortælle hvad maskinens tid bliver brugt til. Mange forbedringer kan på den måde opnås, inden man finder frem til et OEE-tal med 3 decimalers nøjagtighed.
    • Eller ved at lave store komplicerede regneark til evaluering af kanban-niveauer (værktøj: Kanban), hvor data skal downloades og store beregninger gennemgøres. I stedet kan man blot tælle hvor mange kasser der fysisk er i en kamban-reol og på den måde beslutte om niveauer skal skues op eller ned. Ikke mindst kan man samtidig spørge virksomhederne med de store komplicerede regneark, hvor ofte de reelt gennemfører evalueringer af kanban-niveauer?
  • Ja, der findes mange måder at gøre Lean kompliceret på.

Simpelt er vejen frem

For mange danske virksomheder kan et meget simpelt Lean give store resultater. Her har man ikke behov for decimaler på OEE og maskinkapabilitet der tager måneder at fastlægge. Her har man behov for simple værktøjer, der kan give resultater i morgen. Virksomheder har eksempelvis først behov for OEE på decimal-niveau, når maskinudnyttelsen er over 95%. Men for mange danske virksomheder ligger den typisk under 80% på flaskehalse – ja ofte meget lavere!
Hvorfor så mange virksomheder alligevel vælger den komplicerede metode kan skyldes mange ting. Mange gange skyldes det desværre, at et eksternt konsulentfirma skal vise sit værd. Desværre fordi disse konsulenter ville være meget mere effektive hvis de holdt værktøjerne på et simpelt niveau. Men så kan man måske ikke forsvare at tage 1000 kr. i timen!?
Det gode råd må derfor være – forlang at Lean holdes på et simpelt niveau med maksimalt en håndfuld værktøjer.

Keep it simple!

Skriv gerne din mening som kommentar til dette indlæg!

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom
Flexkom – Lean kurser, Lean værktøjer, Lean konsulenthjælp >


Dansk Lean Forum:
Vil I have også fuld effekt af Lean? Målstyring i ledelsescockpit, minimumsmål, sprint, fra hamster- til forbedringshjul…

Vi har hjulpet Toyota. Vil du også høre om Flexkoms metoder? >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top