skip to Main Content
Dansk Lean Forum

Lean Implementering – Rækkefølge af værktøjer

Opdateret 7. sept. 2015.

Baggrunden for implementering af Lean afgør valget

Mange tror, at Lean implementeres på én bestemt måde. Men Lean afhænger faktisk af baggrunden for valget.
Her er en kort oversigt over, hvilke baggrunden der kan være for valget af Lean – og de værktøjer der i så fald bør anvendes – og rækkefølgen af disse.

  • Ledelse i tvivl om Lean passer til organisationen: Pilot (blitz) i et ”meningsdannende område”.
  • Trivsel og stress: Kaizen > Spild > 5S > VSA > Krydstræning > Udjævning.
  • Rod og uorden (søgetid): 5S + tavle + audit.
  • Sårbarhed (reduktion af enkeltmandsviden): VSA > Best Practise > Kompetenceoversigt > Krydstræning.
Læs mere...
Back To Top