skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Hvad Er Green Lean/Grøn Lean/Lean And Green
Senest opdateret 13. juni 2019

Dansk Lean Forum:
Lean Manager “Green Belt” til halv pris – så længe Corona’en raser…

Lean Manager uddannelse som 100% selvstudie eller kombineret med 4 fremmødedage inkl. projekt og eksamen >


Hvad er Green and Lean?

Grøn Lean er så småt begyndt at rulle ind i danske virksomheder. Men hvad er “Green and Lean” eller ”Grøn Lean”?

Den ”nye” Lean-bølge startede i USA under betegnelsen ”Lean & Green”. Ideen i Grøn Lean er, at bruge værktøjerne i Lean til at reducere virksomheders miljøbelastning – energispild, vandspild, materialespild og CO2-udledning. Derudover kigges der også på produkternes livscyklus fra fremstilling til bortskaffelse (og genanvendelse). Grøn Lean betyder, at man arbejder med miljø- og ressourceeffektivitet som en samlet strategi. Udviklingen i landede omkring os viser, at ressourceeffektivitet og grøn innovation er stærkt på vej til at blive adgangsbilletten til fremtidens økonomiske vækst.

Det voksende fokus på miljøet, sammen med konkrete lovændringer og miljøafgifter, har medført et stigende fokus på vores aktiviteters miljøpåvirkning. Derfor er det naturligt, at nogle virksomheder, i processen med at minimere miljøspild, har valgt at kombinere de grønne målsætninger med det klassiske værktøj inden for optimering af processer. Med den nye brug af Lean kan man sige, at man slår to fluer med ét smæk. Med ”klassisk” Lean får man fortsat forbedret medarbejdes trivsel, forbedret bundlinjen og øget konkurrenceevnen. Ved at udvide målsætningen for Lean en lille smule – og med de samme værktøjer – får man samtidigt reduceret miljøpåvirkningen, til glæde for miljøet og bundlinjen.

Derfor kan man med rette sige, at Grøn Lean i en vis udstrækning er ”gammel vin på nye flasker”. Den klassiske brug af Lean-værktøjer har også reduceret energiforbruget. Eksempelvis vil indførsel af flow i en produktion reducere utallige ture med truck. Og på samme måde vil et bedre og mere elektronisk flow i en administration naturligt reducere antallet af print.
Så hvis man skal bringe ”Grøn Lean” ned på et praktisk plan, kan man vel nærmest tale om en 9. spildtype nemlig ”miljøspild”. Som med de øvrige spildtyper, kigger man så også efter miljøspild i alle processer og ved brug af værktøjerne i Lean.
Læs om de 8 spildtyper i administration >
Læs om de 8 spildtyper i produktion >

Lean-værktøjer til Grøn Lean

Det gamle ordsprog om, at man får hvad man måler, virker også her! Alene fokus giver effekt. Tænk hvis din arbejdsplads begyndte at måle strømforbrug per afdeling. Mon ikke kontorerne ville være mere mørkelagte efter fyraften? Mon ikke PC-skærmene ville være slukket for standby strøm? Mon ikke at man ville søge efter utætte ventiler i produktionen?
Et naturligt værktøj i Grøn Lean er proceskortlægning eller værdistrømsanalyse (VSM/VSA). Værktøjet kan selvfølgelig bruges til at analyse egen værdikæde, men i Grøn Lean skal man typisk længere ud i de foregående/efterfølgende led, for at få de totale miljøpåvirkninger med i regnskabet.
Andre værktøjer i Grøn Lean er de klassiske i Lean og alle værktøjerne kan vel – i et eller andet omfang – være med til at reducere miljøspildet.
Eksempler:


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


  • 5S til at få placeret papir, paller, materialer hensigtsmæssigt i forhold til forbrugsstedet.
  • OEE (og følgeværktøjer) til at øge udnyttelsesgraden af en maskine mens den kører.
  • Flow til at reducere print, transport, håndtering mm.
  • Lean i produktudvikling til et øget fokus på at bruge eksisterende råvarer i nye produkter. Derudover kan man i produktudviklingen reducere miljøspildet ved at gøre produktet montagevenligt, modulopbygget, genanvendeligt, transportvenligt osv. Mange ting afgøres i udviklingen af produkter.
  • Osv.

Resultater med Grøn Lean

Grøn Lean understøtter en ny konkurrenceparameter. Green Lean har i høj grad fokus på den nye konkurrenceparameter ”Miljø”. Værktøjet kan både understøtte grønne produkter, grøn branding og påvirke bundlinjen i form af et reduceret energiforbrug.
En reduktion i spild – både i form af anvendte materialer, anvendte forbrugsstoffer, anvendte ressourcer, affald og produktets livscyklus og genanvendelighed – vil reducere et produkts enhedsomkostninger. Når enhedsomkostningerne reduceres øges indtjeningen.
Derudover tyder alt på, at det fra politisk side bliver dyrere at have miljøspild og desuden tyder det også på, at kunderne/forbrugerne i stigende grad vil medtage miljømæssige hensyn i valget af leverandør.

God fornøjelse!

Af Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Vil I have også fuld effekt af Lean? Målstyring i ledelsescockpit, minimumsmål, sprint, fra hamster- til forbedringshjul…

Vi har hjulpet Toyota. Vil du også høre om Flexkoms metoder? >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top
Inden du forlader os...
Corona-tilbud:
Halv pris på Lean Manager!
Lean Manager Green Belt - du kan starte i dag!
Inkl. bog, videoer... 100% selvstudie eller selvstudie kombineret med 4 kursusdage (i efteråret). Inkl. projekt og eksamen med ekstern censor fra SDU.
Se Lean Manager tilbud
Pris Lean Manager fra kr. 2.475 inkl. projekt og eksamen!
close-link