skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Vigtigste Værktøjer I Lean Produktion
Senest opdateret 19. juni 2019

Lean Produktion eller Administration?

Dette indlæg omhandler værktøjer i produktion. Klik her for at læse om værktøjer i Lean Administration.

De vigtigste – og mest effektive – værktøjer i Lean Produktion

Den sværeste disciplin ved implementering af Lean Produktion er, at finde det/de rette Lean-værktøj(-er) til den rette sitaution. Evnen at identificere det/de rigtige værktøj(-er) til den enkelte proces og evnen til at anvende det pågældende værktøj rigtigt er kunsten ved implementering af Lean.
Det anbefales samtidigt, at man maksimalt vælger 2-4 værktøjer blandt nedenstående. Først når de er forankrede kan man gå videre.

5S – Struktureret orden med 5S

5S står for (frit oversat)
1 Sortér
2 System
3 Rengøring
4 Standard
5 Fastholdelse
5S handler i hovedtræk om, at en arbejdsplads kun skal indeholde de værktøjer der anvendes, at disse skal have et fast hjem og at dette niveau skal fastholdes. Det lyder måske let, men det er svært! Fordelene er mange – ergonomi, procestid, omstillingstid, søge-tid mm.
Læs mere om 5S >
Download præsentation af 5S og et praktisk auditeringsskema (åbner i nyt vindue) >

OEE – Maksimal udnyttelse af flaskehalse med OEE

OEE står for Overall Equipment Efficiency. Det er et værktøj til at få overblik over en maskines udnyttelsesgrad. Dvs. at OEE ikke løser problemer, men kun identificere. Det er en vigtig øvelse ved flaskehalse, da en 10% øget udnyttelsesgrad ved en flaskehals svarer til 10% i hele produktionen.
Læs mere om OEE >
Download OEE-værktøj (åbner i nyt vindue) >

SMED – Reduktion af omstillingstider med SMED

SMED er et simpelt værktøj til reduktion af omstillingstider. I teorien er det beskrevet hvordan man skal anvende videokamera mm. Men det er min klare erfaring, at det er vigtigere at nå to reduktioner med SMED end at bruge den sammen mængde krut på video. SMED handler om, at kortlægge en omstilling og efterfølgende flytte indre til ydre stop-tid på maskinen og derefter reducere tiderne.
Læs mere om SMED >
Download SMED-værktøj (åbner i nyt vindue) >

Flow – Skab flow i produktionen!!!

Det er afgørende at skabe flow. Dvs. samle processer i halen på hinanden. Mange – rigtig mange – spildtyper elimineres ved at skabe flow. Men det er svært. Specielt fordi flere maskiner så bliver afhængige af hinanden. Før flow imødekommes ustabilitet med lagre, men nu viser ustabilitet sig med liniestop og frustrationer. Derfor start med stabilitet vha. OEE, SMED, 5S osv – så skaber du flow!
Læs mere om flow >
Download vejledning i implementering af flow (åbner i nyt vindue) >

Kanban – Simpel lagerstyring med Kanban

Hvor der ikke kan skabes flow bør man bruge kanban. Kanban er det simpelt genbestillingssystem for lagre. Kanban er dog ikke altid svaret, da det kræver et vis aftræk og stabilitet i aftrækket. Men er kanban muligt, kan man skabe et selvkørende system.
Læs mere om Kanban >
Download Kanban-værktøj (åbner i nyt vindue) >

Værdistrøm – Kortlægning af værdistrømmen

…eller på engelsk “Value Stream Mapping”. Det er en vigtig og afgørende disciplin ved Lean. Jeg nævner den sidst – men den bør stå først. Men man skal kende de øvrige værktøjer før man starter på Value Stream Mapping. Kortlægning af en hel værdikæde fra råvare til færdigvare er afgørende for at skabe flow, få overblik over processer osv…ikke mindst handler det om at SE VÆRDISKABELSEN (see value)!!! Når man har fundet den, kan man tage de 8 kendte spildtyper og arbejde sig frem mod ren værdiskabelse.
Download vejledning i Value Stream Mapping (åbner i nyt vindue) >

Kaizen – Løbende forbedringer

Det sidste stærke værktøj i Lean er løbende forbedringer. Det er en meget svær disciplin, men det handler grundlæggende om, at hele organisationen løbende stræber mod at gøre alt ting bedre. Altså om at eliminere spild og dermed bruge tiden på at skabe værdi til kunderne.
Læs mere om et Kaizen-værktøj: Forbedrings- eller problemløsningstavle >
Download Kaizen-værktøj (åbner i nyt vindue) >

Kaizen Lean tavle (eksempel)

Kaizen Lean tavle (eksempel)

Læs mere

Læs mere om Lean via menupunkterne i venstre side.

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom

Skriv gerne en kommentar!

Inden du forlader os...
Hold dig opdateret om LEAN!
+ rabat på kurser & andre gode nyheder!
Gratis - kan afmeldes med ét klik i nyhedsbrevet!
close-link
Back To Top